Artikel från Kretslopp nr 4/98

TILL KRETSLOPP HEMSIDA | INGRESSER NR 4/98

TEGELVIKENS SKOLA
Styrd självdragsventilation

Fem kiosker
Hela ventilationen sker med självdrag. Det finns fem luftintag, fem små kiosker där luften tas in. Framför intagen sitter det galler som skall förhindra djur och insekter att följa med in.

Källargångar
Under skolan finns något som ser ut som vanliga källargångar som utgör intransport- systemet av luft. Dessa gångar kyler också luften vilket ger ett behagligt klimat inomhus sommartid.
När man går i gångarna känner man svagt hur det drar kring benen. Via datastyrda spjäll vilka sommartid står på max öppning och vintertid kanske i halvläge, förs luften vidare till värmeväxlare som ser ut ungefär som kylaren på en bil. Under varje klassrum sitter tilluft don som i lagom mängder för in luften till de olika rummen.

Bengt Strandberg pekar ovan också på den ljuddämpare som finns. Luften strömmar långsamt ut över golven via lågt placerade väggventiler. Luften värms upp av golven, det är nämligen golvvärme i skolan. Sedan stiger den sakta upp i takt med att den blir varm. Till slut så försvinner den ut i taket genom de svarta huvarna. Räcker inte det så kan man öppna ett fönster eller lanterninerna.

Eldragning
En annan fördel med det här systemet är att vi också lagt all eldragning här nere. Då har vi också fått en automatisk avskärmning av alla elektriska fält.

Svarta huvar
Utsläppet sker genom de högt belägna ventilerna som utifrån ser ut som svarta låga skorstenar. Värme och ventilation styrs och kontrolleras genom ett system installerat av Landis och Staefa. Systemet reglerar luft och vatten, styr belysningar och är kopplad till en dator inne i Eskilstuna. Värmen kommer från pelletscentralen samt från solfångare som ger tappvarmvatten sommartid. Olja finns i reserv liksom el för sommarvattnet då solen ej räcker.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi
Novator Media www.novator.se, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se