Artikel från Kretslopp nr 2-3 98

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

Produkt- och företagsnytt

Marksanering

Jättesatsning på marksanering

Nyligen togs första spadtaget i den första reningen av mark efter nedlagda bensinstationer i mellansverige. Tomten som ligger på Siklöjevägen 1 i Bollmora skall vara färdigsanerad i sommar. Tidigare i vår så har arbete också igångsatts på en gammal BP- mack i Lödöse utanför Göteborg. Det är oljebolagens gemensamma miljösaneringsfond SPIMFAB som ansvarar för reningen. Under de närmaste åren ska tusentals gamla bensinstationer över hela landet undersökas och renas. Totalt beräknas saneringen kosta 100 miljoner kronor per år och den kommer att ta cirka tio år att genomföra något som förstås beror på hur stort saneringsbehovet är säger Leif Ljung, vd för SPIMFAB. Totalt har 6.000 stationer lagts ner sedan 1969.

Mindre bekämpningsmedel med Ecoplug

EcoPlugg Magnus Johansson, Clean Injection System CIS AB beskriver hur det går till för besökarna på trädgårdsmässan. - Du borrar ett hål i en stubbe och sätter i ecopluggen. Den är fylld med ett bekämpningsmedel till exempel Round Up. Ett välriktat slag med en hammare spräcker pluggen och bekämpningsmedlet tränger in i stubben. Inget av giftet hamnar på villovägar i naturen. - Det är en typiskt bra miljöprodukt. Användarna spar pengar och miljöbelastningen minskar. Börje Åhgren

Perstorps miljöpris

Perstorps AB har beslutat att utdela årets miljöpris till företaget UF Waxy, som ingår i Ung Företagsamhet i Skåne.
UF Waxy består av tre gymnasieelever från Borgarskolan i Malmö, som tillverkar ett benvax av naturliga råvaror. Socker, citron och vatten blandas i hemliga proportioner, kokas samman och hälls på glasburkar. Kunden kan sedan värma upp burken i varmvatten för att få vaxet flytande igen så att det kan användas som hårborttagningsmedel.

Dansk pellets kan lösa svenska slamproblem

Slam från avloppsverk är ett problem som ännu inte blivit löst på vägen mot det kretsloppsanpassade samhället. En dansk uppfinning kan vara en lösning. Slammet kan utnyttjas för energiåtervinning.

Det danska företaget Pindstrup Bioenergi A/S blandar avloppsslam med träspån och tillverkar ett bränsle som kan användas i många svenska fjärrvärmeverk.
Slam och träspån påverkar inte växthuseffekten eftersom de är koldioxidneutrala. De avger den koldioxid under förbränning som de tagit upp under sin tillväxt. En nackdel är dock att askhalten blir hög, omkring tjugofem procent. Pindstrup Bioenergi A/S började utvecklingen av bränslepellets för åtta år sedan. Det ger ett billigt bränsle, processen fungerar bra och nu söker företaget kunder i Sverige.

- Hittar vi lämpliga förbränningsanläggningar i Sverige så kan vi mycket väl komma att sätta upp en svensk produktionsanläggning, säger Hans Henrik la Cour, ägare till Pindstrup Bioenergi A/S. Den danska slampelletsen skulle kunna lösa en del av Sveriges problem med återföringen av avloppsslam. Det har förekommit att livsmedelsindustrin vägrat köpa produkter som kommer från åkrar där slam har spridits.

Värmen från bränslepelletsen blir billig. Hans Henrik la Cour menar att 50 kronor per megawattimme är tillräckligt.
- Vi tillverkar pelletsen av avloppsslam från Århus. Det blandas med lika mängd rivningsflis från Tyskland. Flisen måste vara ren träflis utan impregnerat trä. Flisen och slammet blandas, torkas och pressas till färdig pellets i anläggningen som ursprungligen är byggd för att tillverka foderpellets.

Miljöbensin för båtar

I maj inleddes lösviktsförsäljningen av den miljöanpassade bensinen alkylat på Statoils sjöstation i Vaxholm. Sedan tidigare säljs alkylatbensin på stationerna men endast i plastdunkar. Nu blir priset ett helt annat - 10:94 i stället för 20 kronor per liter.
Sommaren 1996 gick Statoil ut med ett erbjudande om försäljning av alkylat på lösvikt på Styrsö utanför Göteborg.

- Folk frågar mer och mer om skillnaden mellan alkylat och vanlig bensin säger Ingemar Christensson på Statoil Styrsö.
Alkylatbensinen innebär en stor miljöbesparing. Varje sommar hamnar stora mängder oförbränd bensin från fritidsbåtar i luft, mark och vatten. Att motorer släpper ut giftiga avgaser vet de flesta, men att småbåtarnas tvåtaktsmotorer släpper igenom oförbränt bränsle är för många ett okänt faktum. Tvåtaktsmotorerna förbränner endast cirka 70-80 procent av bränslet, resten åker ut i luft, mark och vatten.
- Jämfört med traditionell bensin, som kallas miljöklass 2, är alkylatbensin betydligt renare, konstaterar Bjarne Lindberg, produktspecialist på Statoil.

Ny miljö- och kvalitetschef hos JM

JM sammanför nu kvalitets- och miljöarbetet till en enhet. Lennart Henriz, 44, har utsetts till miljö- och kvalitetschef. Han kommer närmast från JMs dotterbolag AB Projektgaranti, där han har varit vice VD.

Allergirekommenderad cellplast

Cellplast Sedan februari finns Thermisols samtliga byggisoleringsprodukter med på Astma- och Allergiförbundets lista över rekommenderade byggmaterial som inte innehåller några kända allergiframkallande ämnen. Thermisol tillverkar cellplast av EPS- typ och är det första isoleringsmaterial i sitt slag som kommit med på rekommendationslistan. EPS-plast tar inte åt sig fukt, möglar inte, är återvinningsbar och avger inga giftiga gaser vid förbränning.

Nya laddbara batterier

Batterier Rayovac, nummer ett bland tillverkare av laddningsbara batterier i USA, lanserar nu det ladningsbara alkaliska batteriet på den Skandinaviska marknaden. Företaget lanserar två batteriladdare plus batterier i de fyra mest populära stolekarna: LR03, LR06, LR14, LR20.

Batterierna kommer att kosta cirka 119:- till konsument/blister förpackning. (En blister innehåller till exempel fyra stycken LR06-batterier). Batterierna kan laddas upp till 100 gånger eller mer om de laddas frekvent, vilket torde skära ner konsumentens utgifter för batterier radikalt.
Oerhört viktigt är också miljöeffekten. Rayovac innehåller inget kadmium, eller kvicksilver och kan kastas i samma behållare som vanliga alkaliska batterier. Om alla använde laddbara batterier skulle 1,9 biljoner batterier slippa kastas. Om de läggs ända mot ända skulle de räcka jorden runt fyra gånger!

Allt fler företag certifierade

Vi får löpande pressinformation om företag som har gått igenom skärselden och klarat sina kvalitets och miljöcertifikat enligt ISO 9001-2 och 14001.
 • Nacka Trä har klarat kvalitetssäkringssystemet vilket enligt företaget gör att man nu har enhetliga och tydliga rutiner vilket underlättar såväl det inre arbetet som kundkontakterna.
 • RECI, som ingår i Euroc Recycling i sin tur ingående i Scancemkoncernen blev ISO 9001- certifierade i december och har nu följt upp med ISO 14001. Verksamheten är rikstäckande insamling och behandling av industrins restprodukter och farligt avfall. Man tillvaratar möjligheten till återvinning och till framställning av specialbränslen. Företaget utlovar fortsatta ansträngningar för förbättrad vattenrening, övergång till miljöklassade fordon för transporter och att öka den samlade miljökompetensen inom företaget.
 • Borås Lokaltrafik AB har som första bussföretag erhållit miljöcertifiering ISO 14001. I sin poli

  90.000 hektar FSC-certifierat genom Skogssällskapet

  Skogssällskapets Förvaltning AB har som första svenska företag formellt godkänts som paraplyorganisation för FSC-certfitering. VD Carl Henric Kuylenstierna kommenterar: "Med detta godkännande eller certifikat kan Skogssällskapet ansluta alla kategorier skogsägare till en gemensam gruppcertifering. Avsikten är att erbjuda skogsägare möjlighet att till en rimlig kostnad få sitt skogsbruk certifierat enligt FSC-standarden. FSC-certifiering av skogsbruk är ett marknadsstyrt system, öppet för alla skogsägare och frivilligt"!

  Lättare tanka miljövänligt i Stockholm

  Svenska Shell kommer att inviga en station för miljövänligt bränsle vid Norra Bantorget i Stockholm. OK, Statoil och Shell kommer att tillhandahålla etanolblandad bensin på ett tiotal stationer, i ett nät som skall byggas upp i Stockholm. Moderna katalysatorbilar kan köras på bensin med tio procent etanolinblandning.

  Skogsmulle återvinner metall

  Med start på ICA/Kvantum i Västerås har Skogsmulle, påbörjat en resa till olika butiker i landet. Barn som klätt ut sig till kapsyler, hundmatsburkar, tuber och metallförpackningar, deltar i en metalljakt runt om i butiken. Syftet är att lära alla barn och vuxna att samla in mer metall.

  Stockholm blir först i Europa med blå flagg

  Tre stränder och fyra småbåtshamnar i Stockholm kommer att få flagga blått i sommar. Därmed har Sverige Europas första huvudstad med blå flagg.
  Europas Blå Flagg garanterar standarden på vattenkvalitet, olycksberedskap, miljökonsekvenser hund-, och bilförbud och fungerande sanitetsanläggningar.
  - Stockholm är första huvudstad i Europa som blivit godkänd, berättar Björn Flodquist på Stiftelsen Håll Sverige Rent, Svärjarehålan i Halmstad är det första handikappanpassade strand, som får blå flagg:
  Sammanlagt 36 badstränder och 44 småbåtshamnar är godkända runt om i Sverige. Håll Sverige Rent

  1.000 enmansföretagare i Stockholm utbildas

  Det är MGruppen som vunnit en upphandling inom Mål 4-programmet som finansieras av Svenska EU Programkontoret i Stockholms län. Utvecklings- och utbildningsprogrammet skall ge företagen möjlighet att förbättra sitt praktiska affärskunnande, möjlighet till konsolidering och att bli starka i den verksamhet som de bedriver.
  Utbildningen genomförs i form av seminariepaket och pågår från september 1998 till juli 1999. Företagarens kostnad blir mycket liten utöver den tid han satsar. Mer information finns på www.mgruppen.se.

  Prestigefyllt miljöpris till Sånga Säby

  Sånga-Säby konferansanläggning mottog i mars ytterligare ett prestigefyllt miljöpris. Denna gång var det World Tourism & Travel Council, WTTC, som stog bakom utmärkelsen. Prisutdelningen skedde på den internationella turistmässan ITB i Berlin. Det nya priset kvalificerar Sånga-Säby för en Greenglobe-märkning, vilket är WTTCs miljömärkning av turistanlägningar.
  - Så vitt vi vet blir Sånga-Säby den första anläggningen i Sverige som får Greenglobe-märkning, säger Sånga-Säbys Vd Mats Fack.
  - Orsaken till att vi fick detta hedervärda pris är dels att vi integrerat allt miljö- och kvalitets-tänkande i ett unikt system, dels att vi utvecklat ett mät- och miljöbokföringssystem som omfattar över 146 konton och redovisas i cirka 80 miljönyckeltal.

  International Freighting Weekly's miljöpris 1998 till BTL

  En jury bestående av framstående personer inom olika delar av europeisk transportsektor bedömer insända bidrag utifrån fastställda kriterier. Grön logistik, bränslen och avgasrening, samarbete med Volvo kring introduktion av elhybridlastbilar samt ISO 14001-certifikat till BTLs verksamheter i Danmark

  Nordisk IT-bransch ställer krav på återvinnare

  De nordiska branschföreningarna för IT-företag har tagit fram gemensamma kvalitetskrav för återvinnare av IT-produkter, "The Nordic Office & IT Organisations’ Quality and Environ- mental Requirements for EE Waste Recyclig".
  - Syftet är att kvalitetsäkra IT-branschens samarbete med återvinnarna och samtidigt öka trovärdigheten gentemot slutkunderna.
  Bland kvalitetskraven märks till exempel krav på miljöriktigt hantering, kontroll och rapportering av återvinningsvolymer, intern kvalitetsgranskning, kompetens och vidareutbildning för de anställda samt krav på underleverantörer.

  Vattenbrukarna delar ut miljöpris

  Svenskt vattenbruk står inför stora utmaningar. För att svara upp mot de nya kraven har vattenbrukarna instiftat ett miljöpris. Samtidigt sker en medveten satsning på att premiera kvalitetsarbetet bland de svenska vattenbrukarna.
  En särskild kartläggning av vattenbrukets förutsättningar i Dalsland, är ett exempel på ansträngningarna att få fram fler produktionsanläggningar, säger Björn Lindblad. Vattenbrukarnas Riksförbunds miljöpris utdelades 1998 till Gungvala Gård i Blekinge, som producerar ål. Anläggningen har i det närmaste uppnått ett totalt kretslopp. Av den genomsnittliga fiskkonsumtionen i Sverige på cirka 13 kg per person och år, kommer bara omkring 2 kg från odlad fisk. Och en stor del av den odlade fisken som konsumeras är importerad.

 • Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi