Artiklar från Kretslopp nr 2-3 98

TILL KRETSLOPP HEMSIDA
Ekokaffe

Ekologiskt kaffe klart godkänt

Kaffe är något som engagerar svenska folket. Som en av världens mest kaffedrickande nationer har vi ett stort ansvar när det gäller ekologiskt kaffe.
Många kontor väljer att byta ut engångsmuggar för kaffe i samband med miljöanpassning. Vad som finns i koppen diskuteras mera sällan. Det är ändå inte svårt att genomföra byte av kaffesort. Flera av de stora tillverkarna och en del mindre ger fullgoda alternativ som är ekologiskt odlade och rättvisemärkta.

Det är inte någon skillnad i smak. Det kan vi konstatera efter att ha provat på vårt kontor. Vi har helt enkelt infört ekokaffe i vår automat utan några kommentarer. Vi har testat sorter från såväl stora som små tillverkare. Ingen har gett negativa kommentarer om det nya kaffet. Samtliga tillverkare vet att svensken i gemen kräver väldigt hög kvalitet och god smak med andra ord ett gott betyg till Ekokaffet.

KRAV klarar kundens krav

Vi upplever hela tiden en ökad efterfrågan på Krav. Så berättar Cecilia Brumér, informationsassistent på Krav, Kontrollföreningen för Ekologisk odling. Antal samtal ökar hela tiden, lik- som brevkontakter och även frågor på e-mail. Allmänhetens intresse för Kravodlad mat stiger ständigt. Under april och maj har Krav genomfört sin kampanj Lust och Liv i sammanlagt 800 butiker. Kampanjen är inte färdigutvärderad, men de preliminära resultaten visar på ett stort genomslag. - Vi har fått in många svarstalonger. Det tar vi som ett gott tecken, berättar Cecilia Brumér. Krav ställer upp regler för hur ekologiskt jordbruk skall bedrivas. Djuren skall få leva och röra sig fritt, böka och picka. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, genmodifiering och syntetiska tillsatser är förbjudna. Reglerna gäller från odlingen och fram till färdig mat. Krav kontrollerar butiker, restauranger och livsmedelsföretag. Importerade livsmedel kontrolleras i ursprungslandet av Kravs systerorganisationer runt om i världen. En viktig del i kontrollen är att försäkra sig om att råvarorna inte blandas med icke Kravmärkta varor i något led av tillverkningen. - Vi informerar hela tiden på vår hemsida om vad som händer. Den som vill veta mer kan söka upp adress www.krav.se, avslutar Cecilia Brumér.
Löfbergs Lila

Kaffet motsvarar höga svenska krav på smak

Ett kaffe på svenska marknaden måste klara högt ställda krav på smak om det skall gå att sälja. Det gäller också ekologiskt odlat kaffe. Löfbergs Lila var bland de första med att tillverka kaffe som uppfyller alla krav.

Det berättar Eva Eriksson, laboratoriechef och kvalitetsansvarig på Löfbergs i Karlstad.
- Vi köper vårt ekologiskt odlade kaffe framför allt från odlingar i Mellanamerika. Vår inköpschef har besökt odlarna för att få en uppfattning om förhållandena, även ur etisk synpunkt.

Fältstudier
Löfbergs har också bekostat en studieresa för en examensarbetare från Lantbruksu niversitetet, som besökt stora och små odlingar i Mexiko för att kartlägga möjligheter och risker med ekologisk kaffeodling.
Löfbergs tillverkar två sorters ekologiskt kaffe avsett för butiker och tre sorter för storförbrukare. Rostning och malningsgrad är särskiljande för kaffesorterna.

Svensk förädling
- Vi rostar, mal och packar kaffet här i Sverige, berättar Eva Eriksson. Därefter distribueras det till affärer och grossister.
Råkaffet kommer i säck med båt till Göteborg och via tåg vidare till rosteriet i Karlstad. Det är viktigt att det ekologiskt odlade kaffet hela tiden hålls isär från annat kaffe, annars godkänns inte hanteringen av Kravkontrollanterna.

Rengörning
Linjerna rengörs innan vi börjar produktion av en sats ekologiskt kaffe. Efter rostning och malning packas kaffet i plastförpackning med ett tunt pappersomslag. Plasten är uppbyggd med en barriär så att aromen bevaras. - Tidigare använde vi aluminium men det har vi gått ifrån. Hela förpackningen är återvinningsbar. Jämfört med tidigare har sjuttio procent av papperet sparats in. En tydlig tendens under senare år är att mängden förpackningsmaterial minskat betydligt.

Familjeägt
Löfbergs är ett familjeföretag som fortfarande ägs av samma familj som givit namn åt företaget. VD Anders Löfberg är tredje generationen i företaget.
- Han deltar mycket aktivt i all utveckling i företaget, berättar Eva Eriksson.

1 till 2 procent
Löfbergs har ungefär 20 procent av butiksmarknaden i Sverige och 25 procent av storhushållsmarknaden. Det ekologiska kaffet utgör mellan en och två procent av den totala produktionen.
Zoegas kaffe

Större marknad ger lägre priser

Det är viktigt att marknaden för ekologiskt kaffe växer. Ju större marknaden är desto lättare är det att hålla priserna nere.
Så enkelt beskriver Douglas Jonhag varför vi får betala mer för ekologiskt odlat kaffe.
- Men, tillägger han, att odla ekologiskt är trettio procent dyrare än konventionell odling.

Nestlé som äger Zoegas är tillsammans med Gevalias ägare, Kraft, världens största uppköpare av kaffe. - Nestlé satsar långsiktigt när de går in på en marknad, berättar Douglas Jonhag, inköpschef på Zoegas. Det är en aspekt som ofta glöms bort i diskussionerna om multinationella företag.
Nestlé betalar för att få den kvalitet som de vill ha på råvarorna de köper. Avtalen med en stor koncern kan upplevas som mer långsiktigt för en kaffeodlare i jämförelse med att handla med någon liten uppköpare från ett land i norra Europa.

Långsiktigt
- De lokala odlarna är ofta i händerna på uppköpare i regionen som försöker pressa priserna på kaffebönor som de köper. Vi bjuder ofta över om vi får den kvalitet vi vill ha. Avtalen blir långsiktiga. Det är viktigt eftersom det är en lång process för odlaren att anpassa sitt jordbruk till ekologisk odling. Omställningen tar två år och därefter måste det finnas garantier för att det går att få ut tillräckligt höga priser.
Ett ekologiskt plantage producerar trettio procent mindre än ett plantage som drivs med konstgödsel, bekämpningsmedel och andra kemikalier. Odlaren måste vara förvissad om att det går att få tillräckligt mycket betalt.

Stor skillnad
- Det är en väldig skillnad att komma in i en ekologisk odling, berättar Douglas Jonhag. Djurlivet är helt annorlunda, fler insekter, fåglar och annat. Det märks direkt.
Ekologisk odling kontrolleras av Ifoam, den internationella organisation moderorganisation, som Krav är ansluten till. Genom regelverket som Ifoam sätter upp styrs egentligen all certifiering. Krav trycker sedan hårt på de ekologiska aspekterna medan rättvisemärkningen trycker på etiska och sociala frågor.

Ryggen fri
- För vår del gäller det att ha klara papper på allt. På så sätt har vi ryggen fri om någon vill kontrollera vårt kaffe.
I Zoegas fall ligger marknadsandelen för det ekologiska kaffet högre än vad den gör på den totala marknaden där Zoega har ungefär 13 procent. Knappt en procent av allt kaffe som säljs i Sverige är ekologiskt odlat.
Gevalia

Gevalia störst på ekologiskt kaffe

Det mesta svenska kaffet tillverkas av Gevalia. Det gäller även ekologiskt kaffe där marknadsandelen är mellan 35 och 40 procent inom det ekologiska segmentet på kaffemark-naden.

Det säger Roelof Hansman som är produktchef för Gevaliakaffet hos Kraft Freia Marabou AB.
- Det ekologiska kaffet har ökat sin andel men börjar nu stabiliseras på knappt en procent av total mängd kaffe.

Mexikanskt kaffe
Kravmärkt kaffe från Gevalia härstammar oftast från Mexiko. Kaffets ursprung kommer i framtiden att variera beroende på var ekologiskt kaffe kan odlas med gott resultat. Därför kan smakvariationer förekomma.

I dag odlas cirka en procent av världens kaffe ekologiskt. Ingen kemisk gödning eller kemiska bekämpningsmedel får användas på odlingen de senaste tre åren.
Kravmärkningen medför att även produktionsanläggningen måste godkännas. Märkningen avser endast innehållet inte förpackningen och dess material. Gevalia har ändå gjort en särskild satsning på förpackningen. Den består av hopsvetsade skikt av polyetenplaster med en ytterfilm av polyester. Vid förbränning i hög temperatur bildas endast koldioxid och vatten.
Kung Markatta

Ekokaffe till konkurrenskraftiga priser

För knappt trettiosju kronor går det att köpa ekokaffe från Kung Markatta. Kaffet är inte bara ekologiskt odlat, det är dessutom rättvisemärkt. Den stora fördelen som odlarna har av rättvisemärkningen är att de får betalt i tid för sitt kaffe. Märkningen garanterar att priset ligger fast de närmaste tre åren. Priset ligger dessutom över världsmarknadspriset.
- Våra leverantörer tecknar kontrakt som innebär att odlarna får 60 procent i förskott, berättar Lennart Olsson på Kung Markatta.

AVSÄTTNINGSGARANTI
Den affärsfilosofin gör att odlarna får en garanterad avsättning oberoende av klimatvariationer mellan åren. Det kan i sin tur leda till vissa skillnader i kvalitet mellan åren.
- Det viktiga är att marknaden är stabil så att våra odlare vågar satsa på en långsiktig förbindelse.

GROSSISTFÖRETAG
Kung Markatta är ett grossistföretag som specialiserat sig på ekologiska produkter främst för hälsokostaffärer.
- Men det börjar ändra sig. Vårt kaffe säljs av Hemköp och även i vissa ICA- och Konsumbutiker. Vi levererar så mycket vi kan.
Kaffet köps från Simon Levelt i Holland, ett familjeföretag som drivs vidare av femte generationen i ägarfamiljen.

MODERNT ROSTERI
Simon Levelt har Nordeuropas modernaste kafferosterier. Kaffet rostas speciellt för den svenska marknaden och förpackas i en återvinningsbar förpackning.
Råkaffet har fått en utmärkt behandling av småbönder, som inte använder maskinell plockning utan bara plockar mogna bönor för hand. Allt kaffe kommer från odlingar i Mexiko.
- Alla bönor plockas för hand. Det går att känna på smaken.

Ekokaffe till konkurrenskraftiga priserFör knappt trettiosju kronor går det att köpa ekokaffe från Kung Markatta. Kaffet är inte bara ekologiskt odlat, det är dessutom rättvisemärkt.

Kung Markattas personal åker givetvis etanolbil av miljöskäl.
Arvid Nordquist HAB

Kaffe i skuggan gynnar biologiska mångfalden

Kaffebusken trivs alldeles utmärkt i regnskogens skugga. Därför går det utmärkt att bedriva kaffeodling utan att fälla regnskogen. Det viktiga är att bönderna som satsar på den odlingsformen får en garanterad avsättning för sina kaffebönor.

Organisationen Cepema kontrollerar kaffeodlingen och ser till att bönderna får en rimlig avsättning för sina produkter. Bönderna tränas i att tänka ekologiskt. Tanken är också att de skall lära sina grannar den här odlingstekniken. Kaffet odlas i distriktet Cera inne i den brasilianska regnskogen.
- De får inte fälla något alls! kommenterar Matz Sjöqvist frågan om eventuell uthuggning i skogen. Han blir riktigt uppbragt vid tanken.

Brasilien odlar det bästa kaffet
Matz Sjöqvist är divisionschef för kaffedivisionen Classic hos Arvid Nordquist.
- Vårt ekologiska kaffe, eftersom det är det enda som kommer från Brasilien. Där odlas det bästa kaffet.
Skuggkaffet kostar mer än ordinarie kaffe, men det finns en fast kundkrets som alltid köper det. - Det är viktigt att folk vänjer sig vid att tänka miljövänligt i alla lägen. Det är den attitydförändringen vi vill uppnå med den här kaffekvaliteten, avslutar Matz Sjöqvist.

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi