Artikel från Kretslopp nr 1 98

TILL KRETSLOPP HEMSIDA | INGRESSER NR 1/98

Solfångaren en glömd teknik

Andren

Solen är grunden för allt liv på jorden, men detta faktum verkar vara bortglömt i den pågående energidebatten. Bidragen till solvärme är borta och de nya omställningsbidragen för elvärmda villor omfattar inte solfångare. Ändå är solfångaren en av de mest ekonomiska åtgärder som går att genomföra för att sänka energiförbrukningen i ett hus.

Bild: Egentligen är det ofattbart att solfångare inte används för uppvärmning av simbassänger, menar Lars Andrén, ordförande i Svenska Solenergiföreningen.

Bidragen till solvärme är borta
och de nya omställningsbidragen för elvärmda villor omfattar inte solfångare.
Ändå är solfångaren en av de mest ekonomiska åtgärder som går att genomföra för att sänka energiförbrukningen i ett hus. Solen lyser som bäst när konventionella vär mesystem har sin sämsta verkningsgrad. Oljepannor och vattenburen elvärme utan separat varmvattenberedare fungerar dåligt sommartid, när solljuset flödar som bäst.

I Norden strålar inte solen lika intensivt från sommarhimlen som i sydligare trakter. Våra långa dagar och förhållandevis klara luft kompenserar detta mer än väl. Solvärme är effektivare här än i många andra länder.
- Egentligen är det ofattbart att solfångare inte används för uppvärmning av simbassänger och liknande, säger Lars Andrén, ordförande i Svenska Solenergiföreningen. Installationen är ovanligt enkel, inte ens en ackumulatortank behövs.

Rätt utformning av tank viktigt
Ackumulatortanken utgör själva kärnan i solvärmesystemet, det visar en test som konsumentverket gjorde för något år sedan. Utbytet av solvärmen kan variera från 37 procent upp till 80 beroende på konstruktion.
Bäst är en så kallad tappvattenautomat, som innebär att varmvattnet värms upp i en värmeväxlare utanför själva ackumulatortanken. Dessa system är dyrare men i gengäld är de effektivare och därmed mer ekonomiska i drift.

Begreppet ackumulatortank leder gärna tankarna till stora behållare som används för att lagra värme över dygnet, så att villaägaren kan utnyttja billig elström nattetid. Dessa innehåller ofta en volym på ett par tusen liter vatten. För att lagra solvärme till varmvatten behövs normalt mellan 300 och 500 liters volym, det motsvarar ett badkar.

Samarbete med andra energislag
- Det är viktigt att vi som jobbar med solvärme börjar samarbeta med andra aktörer inom förnyelsebar energi, säger Lars Andrén. Solvärmen kan användas för varmvatten och träpellets för uppvärmning av huset. Vissa delar av systemet blir gemensamt för de båda energislagen.
I tredje upplagan av Solvärmeboken, som Lars Andrén just arbetar med kommer att kapitel om samverkan mellan olika energisystem, där solvärme täcker en del av husets värmebehov.
- Det är roligt att det blir en ny bok. Det visar på efterfrågan på solvärme. Tredje upplagan kommer att tryckas i 5.000 exemplar.

Börje Åhgren, text & bild


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi
Novator Media www.novator.se, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se