Artikel från Kretslopp nr 1 98

TILL KRETSLOPP HEMSIDA | INGRESSER NR 1/98

Bygg köket för källsortering

Källsortering är numera en naturlig del i allt hushållsarbete. Den som står i begrepp att bygga nytt kök vill därför ofta bygga direkt för källsortering. Grönne Miljö och Alfa Försäljnings AB har ett system för direkt inbyggnad.

Inbyggnad av källsorteringsutrustning kan ge oväntade problem. Det kan till exempel vara så att den utrustning som säljs på marknaden inte följer den svenska standarden för köksskåp. Den nyköpta anordningen för källsortering går helt enkelt inte in.

Vid en renovering eller nybyggnad av köket finns istället möjlighet att installera ett specialdesignat skåp för källsortering. Ett sådant system från danska Grönne Miljö A/S säljs av Alfa Försäljnings AB i Sverige.
- Det går att göra speciellt smarta lösningar om skåpet designas direkt för källsortering, berättare försäljningsingenjör Paul Svensson vid Alfa Försäljning AB i Bjuv.

Skåpet är utrustat med ett litet kylutrymme för kompostfraktionen. På det sättet minskar risken för att processen kommer igång i köket, med felaktig jäsning och dålig lukt som följd.
- I facket ovanför kylagg-regatet utnyttjar vi spillvärmen för sådana fraktioner som skall hållas torra.
Flera fack finns för att sortera PET-flaskor, plast med mera.


Telge Energi säljer el enligt Bra Miljöval

Vi tar 1,5 öre extra per kilowattimme, berättar Gunnar Hanson, miljöchef på Telge Energi. Hälften av den summan är vår ökade kostnad. Energin köps från ett norskt kraftverk med bra miljödata. Det leder på lång sikt till mer elström av den sorten på marknaden.

Den andra hälften används efter kundens önskemål till andra åtgärder, antingen till ny vindkraft eller till miljöundervisning i Södertälje. Kunden stöder alltså god elproduktion och dessuton en utbyggnad av vindkraften, alternativt miljöutbildning.

Telge Energi har dessutom Europas näst största solvärmeanläggning. I somras byggdes en större anläggning i Danmark. Anläggningen i Nykvarn utanför Södertälje går bra och den försörjer ett fjärrvärmesystem. För att visa södertäljeborna hur vinkraften fungerar och ser ut finns även ett vindkraftverk. I dagligt bruk finns också fyra elbilar. Det är viktigt att visa allmänheten och oss själva hur det fungerar, avslutar Gunnar Hanson.


Kvarts miljon att vinna på miljöprodukter

Produkter som är till nytta för miljön och dessutom skapar tillväxtmöjlighter har chansen att få pris i den nationella miljötekniktävlingen som arrangeras av bland andra Miljöteknikdelegationen.

Tillsammans med Miljöforum Halland och Kungsbacka kommun arrangerar Miljöteknikdelegationen tävlingen för att främja utvecklingen av miljöanpassade produkter och tjänster. Syftet är att uppmuntra och stimulera kontakten mellan utvecklare av miljöanpassad teknik, näringsliv och organisationer. Prissumman är totalt på 250.000 kronor. Prisutdelningen sker i Kungsbacka i slutet av augusti.

Kungsbacka kommun kommer att stå som värd för finalarrangemanget med en utställning som varar i tre dagar. Förutom ett femtiotal tävlingsbidrag, som arrangörerna räknar med, kommer även ett antal intressanta seminarier om utveckling och miljö. Arrangemanget kommer att vara intressant för alla som vill följa den snabba utvecklingen inom miljötekniken. Sista anmälningsdag till tävlingen är den 10 maj.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi
Novator Media www.novator.se, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08-441 70 90, Fax: 08-441 70 89, E-post: info@novator.se