Artikel från Kretslopp nr 6 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

GODA EXEMPEL PÅ NÄTET

Att det finns exempel från verkligheten som visar på positiva förändringar i miljön bör ingen miljöintresserad människa undanhållas. De goda exemplen visar på att det långt ifrån är för sent att förändra vårt sätt att leva och verka. Trender kan vändas från nedåtgående spiraler till uppåtgående. På Internet kan den intresserade finna ”Siter” som bjuder på information om detta. Det kan röra sig om miljöorganisationer, kommuner, nyhetsbyråer eller företag som lägger ut information för att nå olika mål. Syftet kan vara ”good will” likväl som marknadsföring, sak samma. De goda exemplen förtjänar mer uppmärksamhet

OBS! Läs först texten om CNN här till höger --->

Siemens Nixdorf
www.siemens.se/miljo/index.html
Dataföretaget som tar ledningen som den mest miljöanpassade datortillverkaren. Företaget beskriver hur man gått till väga för att styra upp miljöanpassningsarbetet.

Minamata Bay i Japan - kvicksilverfri
www.cnn.com/EARTH
Nyhetsredaktionen CNN rapporterar att ett tidigare skräckexempel på havsområde nedsmutsat av industriell verksamhet blivit fritt från kvicksilver. Minamatabukten och dess fisk blev känt på 60-talet som orsaken till sjukdom och fosterskador på barn.

Projekt i Baltimore omvandlar grovsopor till användbara saker
www.cnn.com/EARTH/9707/23/loading.dock/index.html
I Baltimore, Maryland USA pågår ett projekt ”The Loading Dock” med syftet att hjälpa stadens låginkomsttagare att skapa drägliga boendemiljöer med hjälp av andras grovsopor. Ett miljöprojekt med sociala förtecken.

Kalmar kommun: Idébanken Agenda-21
www.kalmar.se/kommun/ag21/idemar97.html
Kalmar kommuns Idébank för det lokala Agenda-21 arbetet. Projektet bygger på att kommuninvånarana lämnar in sina egna förslag på lokala miljöförbättringar.

Kalmar kommun: Självtest - Är jag miljövänlig?
193.14.50.200/demo/miljo/
En interaktiv webtjänst i form av ett självtest som svarar på frågan ”Är du miljövänlig”. Frågorna besvaras genom att fält kryssas. Svaret kommer direkt, huga!

ÅTERKOPPLING TILL NYNÄSPROJEKTET OM VÅTMARKSRENING
www.cnn.com/EARTH/9707/14/man.made.swamp/index.html
I Michigan USA finns ett ”syskonprojekt” till det i Nynäshamn där man utvecklar ett program för att återskapa våtmark med målsättningen att nyttja ”sumpbiotopernas” vattenrenande effekt och höja mångfalden på djur och växtlivet.

TORBJÖRN SASSERSSON




CNN EARTH
Observera att CNN uppdaterar sin miljöavdelning ofta. Om du inte kan hitta de artiklar som denna artikel refererar till kan vi bara beklaga och uppmana dig att läsa något annat.
Se längst ned på sidan "MORE STORIES " på deras "Site". Där hittar du alltid ett antal mycket intressanta och aktuella artiklar.

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi