Artikel från Kretslopp nr 6 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

SOPOR VÄRMER SÖDRA STOCKHOLM

Varje år omvandlar de tre pannorna i Högdalenverket en kvarts miljon ton avfall till värme och el åt hushållen i södra Stockholm. Det kan bli ännu mer. Ytterligare en panna planeras

Mer får vi i dagsläget inte förbränna enligt de villkor som styr vår verksamhet, berättar Jan Admyre, vid Stockholm Energi. Helst vill vi leverera så mycket värme och el som vi kan producera. Vi har en ansökan om utökad förbränning under behandling. Nuvarande tillstånd gäller kalenderårsvis. Det innebär att när taket är nått måste avfallsförbränningen ersättas med oljeförbränning Detta kan ske i december när det är som kallast och värmebehovet är som störst. Det vore bättre ur planeringssynpunkt om produktionen i stället räknades från juli ett år till juli nästa.

- Då skulle vi kunna förbränna maximalt under eldningssäsongen och ersätta med värmepumpar under sommarmånaderna.

90.000 anslutna hushäll
Omkring 90.000 hushåll är anslutna till fjärrvärmenätet i södra Stockholmsregionen. Hela tiden pågår utbyggnad av nätet i och med att mindre centraler ansluts. Ytterligare 35.000 hushåll, främst småhus kan rent teoretiskt anslutas.

Avfallet från hushållen kommer med lastbil och tippas ned i ett stort schakt. Det är ett av de största i Sverige, enbart Göteborg har större kapacitet i mottagningen.

Det mesta förbränns
Platsen ger en spännande stämning. När Kretslopp är på besök pågår inspelning av scener som kommer i en TV-serie till våren. Janne ”Loffe” Carlsson är en av huvudpersonerna i deckaren.
Stora gripklor matar sopsäckar och annat in i ugnarna. Allt som får plats i en sopsäck kan följa med in i förbränningen. Lite ovanliga sopor som bilmotorer kan komma med.

Bildtext: Högdalens avfallsverk leve-rerar värme till 90.000 hushåll i södra Stockholm. Jan Admyre, från Stockholms Energi är områdeschef för Produktion Söder, här framför den stora gripklon, som klarar att lyfta fem ton sopor i varje tag.- Det ställer till problem för oss eftersom det blir stopp i inmatningen, men det har blivit bättre på senare år, säger Jan Admyre. Det finns ingen praktisk möjlighet att plocka ut något ur det som kommer.

- Vi hade några som ville ha hjälp att hitta en påse som blivit kastad av misstag. En kasse med värdesaker som skulle till bankfacket hamnade fel. Vi erbjöd dem att komma och leta men de gav upp när de kom hit.Låga utsläppsvärden
Förbränningen sker vid minst 800 °C för att undvika att dioxin bildas. Alla utsläppsvärden ligger under de som Koncessionsnämnden satt upp. - Vi har heller inte så många klagomål på lukt. Vi har som policy att alltid åka om någon ringer och klagar, oavsett om vinden ligger åt det hållet eller inte. I de flesta fall kommer röken någonstans i närheten. Vid ett tillfälle kom vi samtidigt som brandkåren eftersom det brann i huset där den som ringt oss bodde.

Gamla anläggningar
Högdalens avfallsverk byggdes som en destruktionsanläggning i slutet av sextiotalet. Ågesta kraftvärmeverk togs ur drift 1974 och 1979 anslöts Högdalenverket till fjärrvärmenätet. I samband med detta togs en tredje panna i drift.

På så sätt är Högdalen det första exemplet på att avfallsförbränning kan ersätta kärnkraft. Ågesta var en experimentanläggning för kraft och värme producerad med hjälp av kärnreaktioner. Detta skedde redan för tjugo år sedan.

BÖRJE ÅHGREN, TEXT & BILD

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi