Artikel från Kretslopp nr 6 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

Agneta Dreber, Folkhälsoinstitutet:

RÖKARE INTE TROVÄRDIGA FÖR FOLKHÄLSAN

Folkpartiet ligger rätt på riksplanet. Arbetet där blir en naturlig fortsättning från Stockholmspartiet. Så kommenterar Agneta Dreber att hon valde att kandidera till folkpartiets styrelse

Folkhälsoinstitutets generaldirektör Agneta Dreber skall förstärka folkpartiets miljöprofil. Det är den bild som lanserades när nyheten om inval i styrelsen publicerades i media. Själv vill hon ha en mjukare framtoning. Partiets talesman i miljöfrågor, Eva Eriksson, har hon inte träffat än. - Det skall vara en trevlig person, så vi skall nog kunna samarbeta, kommenterar Agneta Dreber.

Stockholmspartist
På sjuttiotalet var hon med och bildade Stockholmspartiet, ett av de tidigare parterna inom miljörörelsen. Lisbeth Palme lär ha spelat en avgörande roll.
Enligt anekdoten beklagade sig en ung Agneta Dreber över hur fel allting var.

- Engagera Dig politiskt istället för att klaga var Lisbeth Palmes kommentar.

Det är sant bekräftar Agneta Dreber, men det är väl inte säkert att fru Palme tänkt sig att ett nytt parti skulle skapas. Utgångspunkten i Stockholmspartiet var storstaden, stenstaden med sin speciella miljö. Även om ett visst samarbete skedde i början med miljöpartiet så gled de isär.
- Då stämmer folkpartiets profil bättre för mig, menar Agneta Dreber.

Kärnkraftsmotståndare
Hon röstade nej till kärnkraften i folkomröstningen 1980. Nu menar hon att det är viktigt att utveckla alternativen innan avvecklingen av kärnkraften sätter igång.
Ur folkhälsosynpunkt är arbetslösheten en av de viktigaste frågorna. Fler människor måste komma i produktion, känna sig nyttiga.

- Vi har inga siffror på att arbetslöshet leder till ökad ohälsa och dödlighet, men det beror på att massarbetslösheten är en så ny företeelse. Därför är det viktigt att noga följa utvecklingen. Det är också viktigt att nya arbetstillfällen skapas, inte minst i hushållen. Enligt Agneta Dreber har pigdebatten varit förödande i Sverige.

- Det finns väl inget skamligt i att utföra tjänster åt någon annan. Det sker på många andra områden, till exempel vid bilreparationer. Arbete i hemmet kan också vara ett bra tillfälle för unga att komma in på arbetsmarknaden.

- Vi talar ju inte om en livsstil som fanns på trettiotalet, utan kanske om en period i livet som varar under några år, tills man går vidare till nästa uppgift.

Denna möjlighet till avlastning i hemmet måste till om svenska kvinnor skall kunna göra karriär på samma sätt som män och som kvinnor i utlandet. Arbetet med Agenda-21 visar tydligt på en koppling mellan hälsa och miljö. Miljöfrågor styrs ofta av kostnader.

- Sätt pris på god hälsa, menar Agneta Dreber. Folk talar hellre om sjukdomar i stället för om friska människor. Det gäller att främja god hälsa.

Fysisk aktivitet ger en positiv effekt när det gäller benskörhet och hjärt- och kärlsjukdomar. Även åldersdiabetes motverkas av motion visar nya forskningsresultat.

Medvetenhet måste skapas
Alkohol, stress, mat och rökning är faktorer som påverkar cancer. Det är viktigt att skapa en medvetenhet om hur orsaker till ohälsa undviks. Endast två av cirka hundra anställda röker på Folkhälsoinstitutet. Rökfrihet är ett krav vid anställning.
- Den som röker är inte trovärdig när det gäller folkhälsan, kommenterar Agneta Dreber.
Hon är själv ett föredöme, bor i Stockholms innerstad. Familjen har ingen bil. Cykeln är det viktigaste fortskaffningsmedlet för lokala transporter. Personalen har fått varsin cykelhjälm i julklapp i stället för sedvanliga slipsar och scarfar som är brukligt.

- Motion är viktigt, samtidigt som olyckor är en av de viktigaste orsakerna till ohälsa, kommenterar Agneta Dreber.

BÖRJE ÅHGREN, TEXT & BILD


"Ur folkhälsosyn-punkt är arbetslösheten en av de viktigaste frågorna. Fler människor måste komma i produktion, känna sig nyttiga."

"Folkpartiet har en miljö-profil som passar mig, säger Agneta Dreber."

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi