Artikel från Kretslopp nr 5 97

TILL KRETSLOPP HEMSIDA

Faktor tio gör att alla kan leva på jorden

Om kineser, indier, afrikaner och alla andra människor skall kunna leva på samma standard som vi har i västvärlden, så måste vi minska vår förbrukning av material och energi till en tiondel av dagens nivå. Det klarar vi utan att minska vår levnadsstandard men det fordrar ändå att vi förändrar vårt tänkande

Sverige har som första land i världen antagit detta mål, berättade Amory Lovins vid ett seminarium som Kretsloppsdelegationen arrangerat. Amory Lovins har skrivit boken Factor Four, tillsammans med Ernst Ulrich von Weizsäcker och Hunter Lovins. Boken kommer snart på svenska.

Faktor fyra ansågs vara ett radikalt mål när boken skrevs. I dag vet vi att om alla nu levande människor skall ha rätt till samma förbrukning av resurser så räcker jorden bara till en tiondel av befolkningen. Vi klarar utan vidare av ett sådant mål menar Amory Lovins, men det fordrar ett annat tänkande. Mitt eget institut, Rocky Mountain Institute, är ett exempel på detta.

Institutet ligger i Klippiga bergen som har ett bistert klimat, ner till -44 °C vintertid och hett på sommaren. Flerglasfönster, växthus och öppet tänkande har gjort institutet till en behaglig plats som kan leverera energi till omgivningen. Den värme som människorna själva ger ifrån sig är tillräcklig för att värma huset.

ENERGISNÅLT KYLSKÅP
Vi har byggt speciella kylskåp, som är oerhört billiga i drift, berättar Amory Lovins. De är bättre isolerade än ett vanligt kylskåp, men det viktigaste är kylsystemet. Normala kylskåp har en kompressor som höjer trycket på kylvätskan och får den att kondensera. Det är en energikrävande process.

Forskarna i Colorado har tagit bort kompressorn. I stället sitter hela kylpaketet på utsidan av huset. Utomhusluften får kyla ned kylvätskan och kompressorns uppgift blir i huvudsak att pumpa runt vätskan. Motsvarande sak är egentligen inte så svårt att åstadkomma hos oss i Sverige. Kylförvaringen kan ske med hjälp av utomhustemperaturen på vintern. Nu har vi placerat kylskåpet mitt i huset och det får jobba mot rumstemperaturen på över tjugo grader. Samtidigt som det är kylskåpskallt direkt utanför väggen några meter längre bort.

Amory Lovins och hans medarbetare har genomfört renoveringar av hus runt om i världen. Han berättar om ett exempel från Chicago, där fastighetsägaren gjort försök att renovera med förödande konsekvenser. Resultatet blev en dyrt renoverad fastighet, dyr i drift och så otrivsam att ingen ville hyra kontor där.

Efter en förnyad renovering gjord av Lovins har huset blivit trivsamt med växter och en behaglig inomhusluft. Huset är uthyrt och ger dessutom lägre driftkostnader än tidigare.

Det är lätt att fråga sig varför inte detta sker så att säga naturligt. Amory Lovins anger att ett viktigt skäl är hur vi gör upphandlingen. Vi betalar för hur mycket arbete och material som läggs ner. - Det är smartare att betala efter hur mycket byggaren kan spara under en tioårsperiod på ett hus. Då får han en helt annan tankegång när det gäller konstruktion och smarta lösningar. Han blir helt enkelt intresserad av att bygga ett hus som är snålt.

BIL I KOLFIBER
Det går att tänka likadant när det gäller bilar. En rejält bränslesnål bil känns inte långt borta när Amory Lovins presenterar den. Byggd i kolfiber med en strömlinjeformad kaross, blir den lätt, stark och snabb. Den blir snabbare och roligare att köra, enligt Lovins. Om vi sätter in ett drivsystem som bygger på elektrisk energi, gärna en bränslecell går det utan vidare att få ned bränsleförbrukningen till en deciliter per mil. - Det är viktigt att vi bygger in resurssnålheten i vårt sätt att tänka. Bränsleförbrukningen på en gammal bil är så stor att vi lätt kan tjäna in kostnaden för en ny på bara något år.

Det bästa är dock att införa ett hyrsystem där tjänster hyrs ut. Den som hyr ut tjänsten att transportera familjen, blir angelägen om att transporten skall ske så effektivt som möjligt.

Rocky MountainInstitute: www.rmi.org

Börje Åhgren, text och bild.

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi