Artikel från Kretslopp nr 4 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Vänsterpartiet:

Välfärden ökar ej längre med tillväxt

Sverige har passerat den nivå där en förbättrad välfärd bygger på ökad tillväxt. Välfärd och tillväxt går hand i hand endast upp till en viss nivå. Det menar Staffan Norberg, miljötalesman i vänsterpartiet.

Bildtext: "Miljöfrågorna har bytt symboler. Tidigare var det rök från en skorsten, i dag är komposten en symbol för miljöarbetet."

Skatteväxling är en viktig del i den miljöpolitik som vänsterpartiet vill driva. Skatten måste höjas på miljöstörande verksamhet. Samtidigt skall skatterna sänkas inom de sektorer som kräver mänsklig kontakt, det vill säga inom vård och omsorg.
- Inom industri och produktionsprocesser har det gått att rationalisera och ta bort smutsiga och tunga jobb och på så sätt har industrin kunnat kompensera sig för skatteökningar. När vi sedan har infört samma skattenivå inom vård och omsorg så har vi fått problem, förklarar Staffan Norberg. Skattesänkningar måste ske inom de så kallade mjuka sektorerna vård och omsorg.

Staffan Norberg är borgarrådssekreterare åt Margareta Olofsson som är miljöborgarråd i Stockholm. Han är ordförande i vänsterpartiets miljöutskott och även partiets representant i nationella Agenda 21-kommittén.


Rödgrön profil sedan 1980

Vänsterpartiet har en radikal rödgrön profil, sedan kärnkraftsomröstningen 1980. Fördelningsfrågan är central för vänsterpartiet. Miljön är en rättvisefråga i nord-syd perspektivet. Ökad tillväxt är en förutsättning för ett ökat välstånd, men det gäller bara upp till en viss nivå och den nivån har vi i västvärlden passerat.
Staffan Norberg har följt partiöverläggingarna som lett fram till beslutet att avveckla kärnkraften.
- Vi är nöjda med överenskommelsen, kommenterar Staffan Norberg beslutet om att avveckla Barsebäcks reaktorer. Kärnkraften har tidigare lagt en död hand över utvecklingen inom energiförsörjningen. Nu får vi en möjlighet att bygga ut biobränslet i en jämn takt.
- Det största hotet är en utbyggnad av naturgasnätet. Det får inte ske, slår Staffan Norberg fast.

Bioenergin är i dag det största bränslet i fjärrvärmenätet. Det beror på att biobränslet är befriat från koldioxidskatt sedan 1989. Staffan Norberg var med i miljöavgiftutredningen som lade fram detta förslag.
- Det är jag stolt över, kommenterar han. Tänk att en så liten åtgärd kan åstadkomma så mycket.

Sverige är internationellt framstående i Agenda 21-arbetet. I vårt land börjar Agenda 21 i ett perspektiv underifrån, kommuner, föreningar och det lokala näringslivet engageras.
- Det Naturliga Steget har gjort en viktig insats i och med att de har engagerat många i sitt miljöarbete, som tidigare var motståndare till allt vad miljövård heter.
- Vi har inte längre en direktör eller liknande som en stor skurk. Miljöfrågorna har bytt symboler. Tidigare var det rök från en skorsten, i dag är komposten en symbol för miljöarbetet.


Etiska ställningstaganden

Politiskt har miljöfrågorna blivit mer komplicerade, då de nu alltmer handlar om personlig livsstil och etiska ställningstaganden.
Den lilla människan har tagit över ansvaret för miljöfrågorna. Vi måste ändra vår livsstil. Staffan Norberg menar att vi redan har ändrat mycket.
- Många komposterar och sortera sitt avfall, väljer miljövänliga produkter. Det är konsumtionen som styr miljöarbetet, förut var det produktionen.

I Stockholm lever många kretsloppsanpassat utan att tänka på det. Sjuttio procent åker med kollektiva färdmedel till sina arbeten, kanske med tunnelbana eller etanoldriven buss.
- Det var bra att Dennispaketet stoppades, det skulle ha medfört en ökning av trafiken och miljöbelastningen i regionen. Snabbspårvägen var bra och den byggs ju ändå.

Någon form av miljöstyrande avgifter bör kunna införas. Exakt hur de skall se utformas måste varje kommun själv få besluta om. I Stockholm bör vi använda inkomsterna till att förbättra kollektivtrafiken ytterligare, till exempel bygga ut det så kallade stomnätet för busstrafiken.

Text & Bild: Börje Åhgren
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi