Artikel från Kretslopp nr 4 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Den svenska solvärmen är en underskattad teknik

Det finns många fördomar om solfångare. Solen räcker inte här i landet. De är svåra att sköta, kostar flera tusen kronor i drift varje år, och så vidare. Projektet Thermosol i Örebro har till syfte att öka allmänhetens kunskap och marknadsföra tekniken för solfångare.

Projektet startade i höstas på kommunens initiativ. Susanne Rosendahl är projektledare. Tanken med projektet är att ett antal arbetslösa personer skall kunna marknadsföra solvärmen i Sverige.
Solvärmen är en underskattad teknik för svenska förhållanden.
- Rätt använd täcker solvärmen närmare en tredjedel av en villas totala energibehov. Vi måste låta varje energislag få lämna sitt bidrag om nu när vi skall ersätta kärnkraften och det fossila bränslet, menar Susanne Rosendahl.

Bildtext: Johanna Ode i full färd med korvgrillningen tillsammans med Mikael Hedström och den övriga projektgruppen vid den inlånade solgrillen.


"Rätt använd täcker solvärmen närmare
en tredjedel av en villas totala energibehov."
STORA DELAR VARMVATTEN TÄCKS
Solen täcker husets hela varmvattenbehov från månadsskiftet början på april och fram till oktober i mellansverige. Dessutom är ju solenergin gratis. Solinstrålningen på hustaket motsvara fem gånger så mycket energi som huset behöver.
Det är en myt att solenergin inte skulle räcka i Sverige. Våra långa dagar kompenserar mer än väl söderns varmare sol.
- Vi har träffat på en man som har installerat en svensk solfångare i Spanien. Han måste tappa av varmvatten för att den inte skall bli överhettad, berättar Mikael Hedström, en av dem som deltar i projektet. Den svenska solfångaren är dessutom mer effektiv än de spanska så han har varmvatten även under de kallare delarna av året.

Mikael Hedström är en av det tjugotal personer som sökte till projektet. Ansökningsförfarandet gick till på samma sätt som på ett vanligt jobb. Sökande fick skicka in betyg och komma på intervju. Tanken var att bygga upp en bred kompetens i botten för att resultatet skulle bli lyckat.

EGEN SOLFÅNGARE PÅ TVÅ DAGAR
Efter inledande studier av miljö, och energikunskap och marknadsföring, började produktgruppen att bygga en egen solfångare. Det tog två dagar. Under den tiden byggde de upp en demonstrationsvagn med 2,5 kvadratmeter solfångare och en 500 liters ackumulatortank.
En normalstor svensk villa bör ha en solfångare på minst tio kvadratmeter och en ackumulatortank som dimensioneras efter tumregeln 75 liter per kvadratmeter solfångare. Den blir alltså inte större än att den nästan får plats i ett torkskåp i tvättstugan.

Elpatron kan skjuta till värme
Ackumulatortanken skall vara stående så att vattnet kan skiktas i den. Det är viktigt. Ur ackumulatortanken hämtas varmvatten och en del av värmen till huset. Den kan ha en elpatron inmonterad och på så sätt fungera som varmvattenberedare för de dagar när solen inte värmer tillräckligt, men det är inte så ofta.
- Vi träffade en glad fastighetsägare i januari som hade femtio grader i sin tank. Han var strålande lycklig i och med att han sparade massor med energi till de åtta lägenheter som försörjdes av solfångarna.

Blygsamma kostnader
Kostnaderna för solfångarsystemet består dels av solfångaren och dels av installationskostnader för värmesystemet. Drifts-kostanderna är låga, enbart en liten cirkulationspump drar energi, ungefär som en sextiowatts lampa.
- Mycket av kostnaderna kan reduceras vid ett nybygge om byggmästaren eller arkitekter tänker på solfångaren från början, menar Mikael Hedström. Rördragningar och annat blir ju svårare att göra i efterhand. Mikael har varit plåtslagare innan han kom in i solvärmeprojektet. Uppe på taken har han haft många tillfällen att fundera över vad ytorna kan användas till.

- Det är ju så mycket enklare att lägga dit en solfångare direkt i stället för att först lägga takpapp, läkt och tegel, som sedan måste tas bort. Solfångaren sköter sig själv. Vattnet strömmar med hjälp av värmepumpen genom systemet och en termostat styr alltihopa.

Mobil demonstrationsanläggning
- Min pappa blev förvånad när han fick höra att man inte alls behövde koppla ur den, eller springa och kontrollera den i tid och otid, berättar Johanna Ode.
Gruppen har själva byggt en demonstrationsanläggning på en släpvagn till en bil. Med den far de runt och visar hur solfångare fungerar och hur stort systemet är. Det går lätt att halka in på tankarna om hur den skulle få plats hemma. Gruppen besöker mässor, villaägareföreningar på deras möten, skolor och alla andra som är intresserade.

SOLVÄRME MARKNADSFÖRS MED KORV
Som ett extra dragplåster har gruppen lånat en solgrill. Där kan intresserade besökare få en korv grillad på solvärme. Även denna lite kylslagna dag när vi besöker gruppen går det snabbt att hetta upp pannan till grilltemperatur.
På några minuter grillas tidigare djupfrusen korv till angenäm ättemperatur. Doften stiger över bostadskvarteren i Örebro. Bättre kan inte solvärmen marknadsföras.
Just nu produceras en informationsbroschyr som skall gå ut i tiotusen exemplar. Samtidigt planeras deltagandet i flera mässor.

Gruppens framtid oviss
Framtiden efter projektet är oviss. Helst skulle nog gruppen vilja fortsätta tillsammans, det märks.
- Vi skall träffa startcentrum i morgon och läras oss om eget företag. Det roligaste skulle nog vara om vi kunde bilda ett informationscentrum för solvärme med stöd av leverantörer och återförsäljare. Både de och allmänheten behöver våra tjänster avslutar Susanne Rosendahl.

Bild: Susanne Rosendahl

Börje Åhgren, Text & Bild

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi