Klippt från Miljö & Resurs

Kretslopp nr 4 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Miljömärkning av skog dröjer

Skogsindustrin och miljörörelsen kommer inte överens om de krav som ska ställas på ett miljömärkt skogsbruk. Arbetet drar därför ut på tiden. Syftet med certifieringen av skog är att kunderna skall garanteras att produkten kommer från ett miljövänligt skogsbruk.
För att öka trovärdigheten var tanken att miljöorganisationerna och skogsindustrin gemensamt skulle komma överens om kraven. Nu behöver parterna längre tid för en överenskommelse.

Ny Teknik 97-04-17


Gamla däck förädlas

I Älvsbyn kommer en fabrik för återvinning av gamla däck att byggas. Ur däcken ska utvinnas kol, olja och stålkord.
Bakom etableringen står Bengt Sture Ershag och Ivar Sundström. Kolet kan användas vid uppkolning av stål eller som pigment i trycksvärta. Däcken sönderdelas med hjälp av värme i frånvaro av syre.
- En process som liknar förloppet i en kolmila, säger Sundström. Förutom kol bildas brännbar gas och oljeånga.
Oljan utvinns och säljs som tjockolja eller destilleras till lösningsmedel. Stålkorden säljs som skrot för återvinning.
- Konceptet bygger på att först återvinna och sedan vidareförädla, säger Ershag.

Piteå-Tidning (s) 97-04-11


Leta byggklenoder via nätet

Hitta rariteter eller billig inredning till renoveringen. Det kan nu göras via Linköpingföreningen Bygg-Igens hemsida på Internet. Den ska hjälpa byggherrar att ta tillvara kulturhistoriskt material och undvika resursslöseri. Tom Granath har fört in bygg-material från de senaste 500 åren i ett funktionellt söksystem för köpare och säljare.
Alla detaljer vid en rivning kan annonseras ut redan ett halvår i förväg. Byggmaterialet kan då förpackas till kunden redan vid rivningsplatsen.
- Vet den som river att det finns köpare till 50 procent av materialet kanske han tar rätt på resten också, tror Tom Granath.

Östgöta Correspondenten (borg) 97-04-15


Storsatsning på urinseparernde toaletter

Kämpersvik i Bohuslän kan bli det första hela VA-område där befintliga toaletter byts ut mot mer kretsloppsanpassade. Kämperödsvik ska skonas från algblomning och syrebrist. Därför ska de nya VAsystemet minska utsläppen av kväve, fosfor och syreförbrukande organiskt avfall. Urinet separeras från fekalier direkt i toalettstolen, sedan steriliseras det för att kunna återföras till jordbruket som näringsämne på åkrar. Slam från fekalier och BDT-vatten komposteras i ett år innan det sprids som gödsel.
Vattnet renas sedan biologiskt i dammar och våtmarker. Strömstads tidning/Norra Bohuslän

(ob lib) 97-04-12


Hyresgäster spar miljoner på sopsortering

Bostadsbolaget KBAB i Karlstad sparar miljoner på sopsortering och satsar på sunda hus.
- Ingen skall behöva bli sjuk av att bo, säger ombudsman Tomas Bäckman på hyresgästföreningen. Varje enskild medlem ska ha klart för sig vilka krav de kan ställa på bolaget.
Krav som miljöansvarige Gunnar Persson ska genomföra. Miljövänlig målarfärg, lågenergilampor, rapsmetylester (alternativt bränsle) i traktorerna och tjänstecykel istället för bil är några punkter på programmet. - Det är ett kommunalägt bolags uppgift att leda utvecklingen inom miljöområdet och att sätta press på andra, kommenterar vd Mats Enmark, som är överraskad över hyresgästernas positiva inställning.

Värmlands Folkblad (s) 97-04-14


Fisk blir miljömärkt

Unilever och Världsnaturfonden ska tillsammans utarbeta regler för miljömärkt fisk.
- Nationer och myndigheter har misslyckats med att stoppa utarmningen av världshaven. Nu får konsumenterna chansen , säger Lennart Nyman, naturvårdschef på Världsnaturfonden. Initiativet kommer från Unilever, som tröttnat på att betraktas som hänsynslös exploatör.
Den som vill sätta miljömärke på sitt fiskpaket måste bland annat begränsa fisket i utarmade vatten och använda redskap som inte fångar fel arter. Om allt gårplanenligtfinns ekofiskarna i frysdisken nästa år.

Dagens Nyheter (oberoende) 97-04-24


Älvsborg samlade in halvt ton kvicksilver

I Älvsborgs län samlades in hela 600 kilogram av ett av våra värsta miljögift - kvicksilver.
Elektrikern Jan-Olof Jonsson bytte bort arbetslösheten mot att systematiskt gå igenom elektriska system hos industrier, lasarett och andra fastigheter. Kvicksilver i apparatur tas om hand eller märks ut till den dag när apparaturen ska bytas ut. Arbetet sker i samarbete med fastighetsägarna. Sedan 1996 får inte kvicksilver användas i tillverkning, industrin har hittat alternativ, även om det förekommer dispenser.
- Det största problemet är nu allt rivningsmaterial som går direkt till soptippen, menar Jan-Olof Jonsson som startade arbetet tillsammans med Länsstyrelsen i Älvsborg. I Sverige finns 10.000 kvicksilverförgiftade sjöar.

Alingsås Tidning (ob lib) 97-04-21


Småbåtshamnar ska ta emot toalettavfall

Naturvårdsverket vill få båtfolket att sluta tömma latrinen direkt i vattnet. Därför föreslår de att staten ska bidra med medel till en båtfond, där båtklubbarna kan sö-ka pengar för att bygga mottagningsstationer. Som det är nu tömmer båtägarna ofta latrinerna direkt i vattnet. "Töm latrinen mer än 500 meter från land" heter det exempelvis när STF skriver om avfallshantering.
Toalettavfallet bidrar till att övergöda våra vatten, med syrebrist och algblomning som följd, och är också en smittorisk.

Sammanställt av Petter Palmgren
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi