Artikel från Kretslopp nr 4 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Kalmars miljösidor på Internet

Kalmar kommun erbjuder innehållsrika sidor för konsumenter med intresse för lokala goda exempel och råd för ett miljöanpassat leverne. Kalmars sidor är utan tvekan ett föredöme för andra kommuner. Att webproducenterna är aktiva visade sig då en ny rubrik "Miljöfika" plötsligt dök upp under mitt besök.

Personligen uppskattar jag Kalmars website med sin enkelhet och nedladdningssnabbhet. Inget onödigt krimskrams i form av distraherande animationer. Översikten på Siten är tämligen bra. Bildhanteringen släpar dock efter en aning på vissa sidor och en knapprad av äldre modell på entresidan vittnar om att siten har kvar ett drag av den så kallade "första generationens" websidor enligt David Siegel, webdesigner.

Dessa petitesser överskuggas av innehållsrikedomen, aktualiteten och engagemanget på sidorna. Som surfare med intresse för ämnet miljö upplever man körglädje.
Möjligheten finns att även testa sidor uppbyggda med VRML, Virtual Reality Modeling Language, vilket inte är illa för en kommun. Med VRML kan tredimensionella världar skapas i vilka besökaren kan vandra runt. Kort sagt ligger Kalmar kommun långt före de flesta andra kommuner och dessa har här ett bra referensobjekt att ta lärdom ifrån.


Kalmars miljösidor

Besökaren kan på Miljötestsidan får svar på hur denne kvalificerar sig miljömässigt. Testsidan bör bara besökas av den som vågar se sanningen i vitögat.
Testen går ut på att ett antal frågor besvaras. Svarsenkäten körs omedelbart i en databas som lika omedelbart ger ett svar som kan rankas enligt en skala. Ingen behöver bli ledsen för resultatet. Med checklistors hjälp kan besökaren få hjälp med engagemanget hemma och på jobbet.


Goda exempel

Sidan med artiklar om goda exempel från kommunen är en stark del av "Miljö-siten". Här kan man läsa om allehanda lyckade projekt som avklarats eller pågår. Mängden projekt visar att kommunen sysslat med seriöst miljöarbete à la Agenda 21 i flera år. Många andra kommuner bör kunna matcha denna lista med egna stoltheter.


Miljöfika

Idén om "Miljöfika" är ursprungligen hämtad från Växjö kommun. Det innebär i Kalmarmodellen att företagare och representanter för organisationer och kommunen på ett snabbt, vardagsnära och informellt sätt sista fredagen i varje månad träffas över en kopp kaffe med fralla. Vid varje tillfälle är ett nytt företag eller organisation värd för träffen. Efter några korta föredragningar tas en diskussion upp, som kan röra de tidigare föredragningarna eller något annat aktuellt ämne. Ordet är fritt!

Miljökontoret

Innehållet tycks vara i det närmaste komplett. Fattas bara blanketter att skriva ut i platsformsoberoende pdf-format för att helt ersätta ett telefonsamtal och postutskick.


Utveckling av Kalmars "Miljö-site"

Vad som saknas för att fullända "Siten" är bland annat möjlighet till så kallad "chat" det vill säga diskussion "on-line". Varför inte med videokonferensfunktion t ex med CU See Me när man ändå är igång? Steget till en fullt utbyggd interaktiv plats på nätet är inte långt borta för Kalmar, med reservation för de nya tekniker som kommer att se dagens ljus redan nästan år i och med höghastighetsförbindelser för hushåll i storstadsområden.

Torbjörn Sassersson
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi