Artikel från Kretslopp nr 3 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Svensk DME kan bli bilbränsle

Framtidens drivmedel ska inte släppa ut ämnen som är giftiga för människan, eller bidra till försurning och växthuseffekt. Det ska även kunna produceras till konkurrenskraftiga priser. Vissa säger sig ha hittat ett sådant bränsle.

Bränslet heter DME - dimetyleter och framställs ur metanol. Metanol går att göra nästan alla organiska material. I framtiden av skogsråvara, men än så länge används främst naturgas.

Detta gillas inte av alla. Stora investeringar i naturgasanläggningar kan göra det svårt att överge dessa. Erik Rensfelt jobbar i ett av de företag som har tänkt vara med och producera DME, TPS. Han är av annan åsikt. - Det är en jättefördel att vi kan få DME ur naturgas. Det är redan nu konkurrenskraftigt. Det gör att vi kan komma igång direkt. Det är bättre att ta ett litet steg framåt än att stå still. Vi har långt att gå. Biomassa andelen kan sedan ökas efterhand.

På bild: Erik Rensfelt, VD TPS.

Tankas i vanlig diesel

Erik Rensfelt ser fler fördelar med DME:
-Det kan redan nu användas i diesel bilar. Vi behöver alltså inte byta ut våra fordon innan vi börjar med det nya bränslet. Bussar och skogs-maskiner skulle kunna köra på det idag. Om bränslet fanns.
Metanol omvandlas till DME för att kunna köras i dieselmotorer. Fördelen med dieselmotorer är att de har högre verkningsgrad än bensinmotorer. Det betyder att större del av den energi som finns lagrad i växtmassan utnyttjas till att förflytta oss. DME är också till skillnad från metanol giftfritt. Framställt ur naturgas är DME ungefär tio procent dyrare än diesel, men billigare än bensin. DME ur biomassa finns ännu inte att köpa.

- Produktionen skulle kunna vara lönsam om koldioxidutsläpp från transporter beskattades lika mycket som inom värme sektorn, tror Erik Rensfelt.
Det skulle betyda ungefär tio procent dyrare diesel och bensin än idag. Och i den prisnivån kan DME hamna.

Tekniken finns - inte ekonomin

Det dröjer innan gemene man åker omkring i DME bilar. Hur länge är snarare en ekonomisk fråga än en teknisk.
-Inom fem år finns kanske försök med bussar, men ingen kommersiell försäljning. Om vi får bra ekonomiska förutsättningar vill säga, menar Ulf Jonsson på Växjö Energi, som undersöker möjligheterna till en DME fabrik. Höjda koldioxid skatter kan ge en snabbare utveckling. Hur mycket skog som behövs för att driva Sveriges bilar kan inte Erik Rensfelt svara på. Men om vi helt skall sluta förbränna fossila bränslen krävs troligen fler förändringar än att byta soppa i tanken.

Petter Palmgren
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi