Artikel från Kretslopp nr 3 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Eko odlade äpplen - visst går det

Det är de galna och tokiga människorna som är de mest intressanta; de som går på tvärs mot allt vedertaget tänkande; de som följer sitt hjärta istället för regelboken; de som inte ger sig trots alla varnande fingrar och alla förståsigpåares ojanden.

Göran Erlandsson är en sådan spännande tok. En som dessutom har osedvanligt gröna fingrar som han hellre använder till att beskära sina fruktträd med än att sticka upp dem i luften och känna hur vinden blåser där uppe på plantskolan utanför Hallstahammar. Göran Erlandsson är något så ovanligt som en svensk fruktodlare som satsar helhjärtat på att få igång en ekologisk odling trots att alla i branschen är - eller snarare var - övertygade om att det inte går. När han satte igång med sina försök för ett antal år sedan skakade en hel svensk kår av forskare, odlare och administratörer på sina huvuden och menade att token på Norrby Plantskola snart kommer att överbevisas av naturen själv.


Många besökare

Så blev det inte riktigt och idag står folk i kö for att få komma till Göran och Berit Erlandsson och ta del av erfarenheterna. Kön av intresserade svenskar och utlänningar är så lång att den snarast är ett hinder i arbetet och jordbruksverkets besökspengar betalas av någon outgrundlig byråkratisk anledning bara ut för besökande bönder, så den räcker inte för att kompensera för förlorade arbetsinkomster.


Fina odlingsresultat

Vad är det då denne egensinnige fruktodlare ställt till med som till och med har fått fruktodlarna från Kivik att börja tänka på annat än besprutningar och handelsgödsel i sina odlingar? Ja, framför allt är det de positiva odlingsresultaten i Hallstahammar.

Rykten om att den där Göran Erlandsson faktiskt lyckats förverkliga sina galna idéer har gjort folk nyfikna och en liten misstanke har börjat slå rot att om man driver en fruktträdgård på åtta hektar med över 8.000 träd i ekologisk odling så kanske det finns en och annan lärdom att hämta.


Frisk jord ger frukt

Det besökarna på Norrby plantskola i första hand får lära sig är två grundläggande saker. Dels måste man tänka på ett helt nytt sätt när det gäller fruktodling och dels måste man jobba med andra sorter och andra odlingstekniker om man ska lyckas som ekologisk fruktodlare. Det finns inga snabba recept för framgång. Det går inte att spruta och gödsla sig till en frisk jord och motståndskraftiga träd. Man kan inte bara plocka åt sig godbitarna, som de traditionella fruktodlarna varit vana att göra; man måste börja tänka på helheten, man måste tänka långsiktigt och man måste börja från grunden, det vill säga med att slå vakt om jorden. skön känsla

Göran och Berit Erlandsson har nu drivit sin egensinniga linje i ett antal år och nu börjar man kunna skörda frukterna i bokstavlig mening av sitt arbete. Förra året släppte man de första plommonplantorna för ekologisk odling och i höst släpper man ett par äppelsorter. En hygglig sommar räknar man med att kunna sälja 25 ton ekologiskt odlad frukt.

Det ekonomiska utbytet är inte så stort av den här delen av verksamheten, men känslan av att kunna räta på ryggen i allt slitet i odlingarna och visa att de tokiga och egensinniga tankarna faktiskt visat sig bärkraftiga, det är värt mer än de 15 kronor kilot för ekologiska äpplen som man kanske kan få ut.


Plantor från när och fjärran

På Norrby Plantskola är det den traditionella plantskoleodlingen som står för den ekonomiska ryggraden i verksamheten, men när man lyssnar på Göran Erlandsson är det inte svårt att förstå att utvecklingen av den ekologiska fruktodlingen ger kraft och stimulans i jobbet.

Göran Erlandsson har i sin jakt på motståndskraftiga fruktslag tagit hem plantor från både Baltikum och före detta Sovjetunionen. Han har också tagit vara på svenska vildäpplesorter som verkar lovande och som nu ingår i den omfattande försöksodlingen i Hallstahammar.

Göran och Berit experimenterar med olika gröngödslingsgrödor, marktäckningar, komposttillförsel och kombinationer av olika rotsystem och fruktsorter De arbetar naturligtvis inte bara med äpplen utan också med körsbär, plommon, päron och aprikos för att stammarna av skadeinsekter inte ska bli för stora.

Skadeinsekter behövs

-Det får naturligtvis inte blir för mycket skadeinsekter, men det får heller inte bli för få. Om man sprutar bort allt så tar man också bort maten för insekter som håller efter skadeinsekterna och då får man ännu större problem när dessa växer till igen, resonerar Göran Erlandsson.

Det som för några år sedan började med vildvuxna idéer och en stark vilja att pröva en ekologiskt inriktad fruktodling håller idag på att vinna terräng i tänkandet hos andra odlare. Göran Erlandsson kan visa att han faktiskt inte haft några större problem i sina odlingar trots alla olyckskorpar.

Följs med intresse

Opartiska mätningar visar att merparten av kväveinnehållet i gröngödslingen kommer träden till del. Eftersom han på ett trovärdigt sätt kan argumentera för att konstgödlingen orsakar lagringsskador så är det klart att fler än jordbruksministern, alternativodlarna och biodynami-kerna spetsar öronen.

De traditionella odlarna är inte dummare än att de inser att det kan finnas pengar att spara på att slippa köpa dyra konstgödsel och bekämpningsmedel. Även om skörden i ekologisk odling minskar med kanske 30 procent och arbetsinsatsen med framförallt ogräsbekämpning är större, så finns det möjlighet att ta ut ett högre pris för frukten i affären.


Konsumenterna avgör

Fast i slutändan hänger det som vanligt på oss konsumenter. Är vi villiga att betala fem kronor mer per kilo för ekologiskt odlade svenska äpplen, så finns det kanske en chans att Göran Erlandssons egensinniga idéer kan slå rot även hos de skånska äppleodlarna.

Om vi inte tycker att den ekologiskt odlade frukten är värd sitt högre pris, då får vi leva med de smaklösa sydamerikanska röda och gröna äpplena och med medvetenheten om att vi samtidigt exporterar miljöproblemen till andra sidan jordklotet. Och då är det kanske ganska uppenbart vem som är klokast - den galne fruktodlaren från Hallstahammar eller vi andra!

Text: Lasse Johansson
Foto: Petter Palmgren
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi