Artikel Kretslopp nr 2 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Sök miljömärkta hotell

I Göteborg kan den miljövänlige turisten välja hotell med miljöprofil. Ett tjugotal hotell och lika många restauranger finns med på stadens hemsida. Alla har fått Göteborgs eget miljömärke

På Kretslopps hemsida finns alla Sveriges kommuner med miljöansvariga och andra kontaktpersoner av intresse. Vi har också lagt upp länkar till de kommuner som har egen hemsida eller elektronisk adress.
En av de kommuner som kommit långt är Göteborg. På hemsidan finns statistik och diagram över väderleksförhållanden den senaste tiden. Den intresserade kan följa hur halten av kväveoxider och andra luftföroreningar varierar.

Miljöförvaltningen har också tagit till sig möjligheten att hjälpa konsumenter att göra miljöriktiga val. På hemsidan finns en lista över företag och som blivit godkända föregående år.
All text är på engelska vilket försvårar läsningen en del. En annan kritik att rikta är att kriterierna för märkningen inte framgår. De företag, hotell och restauranger som finns med har dock visat ett intresse för att arbete miljöanpassat.

På listan finns ett tjugotal restauranger och ungefär lika många hotell. Den som planerar ett besök kan boka rum efter listan och bidra till miljöarbetet. På hemsidan finns också en artikel, som lite anekdotiskt beskriver användningen av märkningen. På restaurangen förutsätts matgästen fråga efter miljöprofilen. En jämförelse görs med Guide Michelin, den stora franska guiden över gourmetrestauranger.
Lite av de tankar som ligger bakom märkningen framgår i artikeln. Långa transporter skall undvikas, likaså engångsförpackningar. Hotellen använder numera flytande tvål i behållare. På så sätt minskar mängden kastad tvål. Varje gäst skulle ha ny tvål av hygieniska skäl. Ägaren av Hotell Liseberg Heden är också nöjd.
-Vi har fått mindre svinn, berättar Johan Ekman, föreståndare. Det var rätt vanligt att gästerna tog med sig tvålen hem efter besöket.
Det var väl i för sig inget problem ur miljösynpunkt. Den tvålen kom förhoppningsvis till nytta hemma, men här går uppenbarligen ekonomiska och ekologiska intressen hand i hand.

Börje Åhgren


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi