Artikel Kretslopp nr 2 97


KRETSLOPP HEMSIDA


Åsö Miljöcenter

Åttio poäng med helhetssyn

Vi lägger vikten i vår undervisning på att veta, att ha kunskap om miljöbelastnigar Det gäller hela livsmiljön, såväl naturen som i arbete och bostäder. Så beskriver Roland Rampell grundtanken i den kvalificerade yrkesutbildningen vid Åsö Miljöcenter i Stockholm.

Utbildningen vid Åsö Miljöcenter i Stock holm var tidigare ett gymnasieår, i år är den utbyggd till en tvåårig högskolelinje.

Det är många ansträngningar som måste till för att göra skolan och utbildningen känd. Det är en av rektor Roland Rampells viktigaste uppgifter. - Dessutom måste jag bereda marken för de av våra elever som vill fortsätta med högskolestudier. De måste kunna tillgodoräkna sig viktiga poäng härifrån.

- Vi har den bredaste helhetssynen. Vi tar med arbetsmiljö, boendemiljö förutom naturmiljön i våra studier, säger Marie Emtesjö. Allt hänger ihop och måste fungera tillsammans.
Undervisningen sker i två linjer, miljö och ventilation. Miljölinjens 50 elever får lära sig om miljö i arbete, bostad och natur. Ett halvt år av den tvååriga utbildningen är arbetsförlagd. Då eleverna får arbeta utanför skolan, vid miljöförvaltningar och på andra platser där kunskaperna kan komma till nytta även i en framtid.

Tät kontakt med näringslivet
Skolan har en tät kontakt med näringslivet. Företag bidrar med såväl utrustning som lärare. På så sätt finns tillgång till det senaste i utrustningsväg.

- Företagen kommer ofta och utnyttjar vår utställning som visningslokal för sina kunder, berättar Marie Emtesjö, kursassistent och tidigare elev vid skolan.

- Ett av mina bästa beslut var nog när jag sökte hit. Helt plötsligt blev skolan rolig igen. Självförtroendet fick en kick av undervisningen i information och presentationsteknik.

Bilden: Helhets synen är viktig för rektor Roland Rampell här med kursassi stent Marie Emtesjö.

BÖRJE ÅHGREN
TEXT & BILD
Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi