Artikel nr 1/97


KRETSLOPP HEMSIDA

Till nr 1/97 entresida


Vålådalen visar mästartakter i miljöarbetet

Gunder Hägg och hans medtävlare på löparbanorna, Arne Andersson, spred berömelse över träningsanläggningen i Vålådalen på fyrtiotalet. Fjällstationen skördar nu nya segrar med sitt miljöarbete och visar att även fjällturism kan ske utan att belasta den natur som är grunden för verksamheten.
- Fast vi jämtar pratar inte så mycket. Vi gör saker istället, kommenterar Lars, ”Latti”, Östlund, miljöansvarig vid Vålådalens Fjällstation.


Huvudskälet till att vi satsar på miljöarbetet är ideologiskt. Den som väljer att bo och arbeta här gör det för naturens skull, menar Putte Eby, föreståndare för Vålådalens Fjällstation.
- Det huvudsakliga arbetet gjordes för ett och ett halvt år sedan när vi utbildade personalen i miljötänkandet. När inköpen bestäms nuförtiden frågar alla efter miljömärkta alternativ. Egentligen har vi varit inne på den här linjen länge men det är först nu vi går ut med det.
Turiststationen i Vålådalen har två miljöansvariga, Latti Östlund betecknar sig som mer ekonomisk. Ekonomin är en stark drivkraft i miljöarbetet. vinsterna är stora såväl miljömässigt som ekonomiskt.
- Transporterna är en väsentlig del i miljöarbetet, berättar Latti Östlund. Det skulle vara en viktig insats för miljön om det inrättades en regional samordnare av transporter. Genom att samordna våra transporter inom stationen har vi minskat miljöbelastningen med 20 procent. Samtidigt har bränslekostnaderna sjunkit från 55.000 kronor till närmare 40.000 kronor.

Bild: Kretslopp i praktiken, Latti Östlund återanvänder en salladslåda som vedkorg.


SÖKER LOKALA LÖSNINGAR
- Det kan komma tre halvtomma bilar med varor som lätt hade rymts i en enda bil. Vi försöker att handla varor och tjänster från företag i trakten. Östersund tio mil bort är ett gränsfall. Turiststationen har öppnat sin återvinningscentral för alla sexton hushållen i Vålådalens by. Allt hushållsavfall lämnas vid stationen. Sorteringen sker i sammanlagt tio fraktioner. Komposterbart kan lämnas till stationens kompostanläggning. En tavla vid stationen instruerar om var olika saker skall läggas. I vandrarhemmet och i övriga självhushåll finns sorteringsskåp för allt avfall.
- Det blir lite besvärligare men soptaxan kan sjunka till 550 kronor om året för hushållen. Alla skall ju ändå fram till stationen och hämta sin tidning. Sveriges mest miljövänliga snöskoter finns i Vålådalen, enligt Latti Östlund.
- Den är utrustad med fyrtaktsmotor och jag har låtit montera på en katalysator. Bullret är ungefär hälften mot en vanlig skoter. Latti Östlund kör ungefär 1.000 mil per år med snöskotern. Han ingår i fjällräddningen och sköter transporterna till och från fjällstugorna i området.
Två gånger om året hämtar har aska från stugornas destruktionsugnar för avfall. Ugnarna är miljögodkända och används för att minska behovet av transporter.
- Vi måste hela tiden vara medvetna om vilken makt vi har som kunder och konsumenter, kommenterar Latti Östlund. Vid Vålådalens fjällstation pågår arbete med att ersätta oljepannan och elvärme med jordvärme. Det har varit självklart att anlita den lokale entreprenören för installationen. Fortbildning av installatörerna blev nödvändig men i längden lönar det sig.

SLAMMET BLIR NÄRING
Nästa åtgärd är en direkt följd av det konsekventa miljöarbetet. Avloppet behandlas i trekammarbrunn och en bil kommer och hämtar slammet varje år. I och med att personalen enbart använder miljövänliga rengörings- och diskmedel kan slamsugningen ersättas med lokal hantering. Slammet skall pumpas till en särskild reservoar för eftermogning och kan sedan användas som näringsämne i odlingar.
Gästerna på stationen informeras också om miljöanpassningen. - Jag brukar passa på vid våra välkomstträffar, berättar Maud Ån, biträdande föreståndare. Det känns naturligt.
Vålådalens miljöarbete har blivit känt över hela Jämtland. ”Ring till Vålå-dalen och fråga! De vet hur man gör.” Så brukar det låta när någon frågar kommunens och länets miljöansvariga. BÖRJE ÅHGREN, TEXT & BILD


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi