Artikel nr 1/97


KRETSLOPP HEMSIDA

Till nr 1/97 entresida


IT förändrar jobben

Nya kontakter knyts på Internet och det finns även exempel på att affärer gjorts upp över nätet. Kontakter med gamla kunder blir smidigare. På så sätt håller Internet på att utvecklas till ett komplement till traditionella utställningar och mässor
Kjell-Arne Larsson fotograf
Kjell-Arne Larsson arbetar som frilansande fotograf genom sin enskilda firma Miljöbild. Som litet företag med begränsade ekonomiska möjligheter såg Kjell-Arne World Wide Web som ett billigt sätt att nå ut till nya kunder. Alternativet är att producera dyra broschyrer som är dyra att distribueras. Lägg därtill kostnaderna att annonsera i pressen.
Fördelarna med WWW är den vida spridningen, möjligheten till snabb uppdatering och det låga priset. Har företaget dessutom internationella ambitioner är Internet ett givet medium för marknadsföring, genom engelska sidor som registreras på sökmotorer/bibliotek.

Kjell-Arne Larssons erfarenhet
- av sitt första försök med marknadsföring på nätet, genom egna websidor i kombination med annonsrutor på andras sidor, var inga nya kunder under själva annonseringstiden, däremot fler uppdrag från gamla kunder! Dessa fick ett PM, både via e-post och kuvertpost, varje gång han uppdaterade sina websidor. Vi vet inte i skrivande stund om annonsinsatsen gett nya kunder efter annonseringsperioden.
Alla småföretagare bör passa på att kontakta företag och organisationer. Annonsmarkanden på Internet är en ny företeelse och det finns ett stort intresse att testa annonsering på hemsidor till låga priser.

Danart AB
Ett annat exempel är enmansföretaget, Danart AB, en konstförmedlare i Stockholm. Firman säljer nutida konst med specialinriktning på företagens konstföreningar. Danarts hemsidor presenterar de konstnärer vars konst förmedlas. Dessa konstnärer får på det viset spridning av sina alster för en större publik och i längden fler köpare, med andra ord mer jobb. Under vecka 8 kommer Danart att presentera den kände spanska konstnärens Tapies konst. Hans tavlor har tagit slut i Spanien, men Danart har fyra stycken. Återstår att se om websidorna finner sina köpare!

TPS AB
TPS Termiska Processer AB ett medelstort företag som arbetar med forskning och utveckling inom energiteknik har legat ute med egna hemsidor i knappt ett år. Websidorna ökade kontaktytan med marknaden vilket resulterade i ett flertal nya kontakter varav en ledde till en affär med ett större internationellt företag. Flera intressenter tog kontakt angående anställningar och projektarbeten.
- Ansträngningen var från TPS sida minimal, menar Henrik Lundberg, marknadschef. Produktionen av websidorna lejdes ut till en konsult som producerade dessa utifrån ett redan befintligt broschyrmaterial och ordnade registrering på Internet. Websidorna lades på egen domän på ett webhotell. E-post ingick i abonnemanget och administrationen av servern låg hos Internetleverantören.

Novator Media
- Vi på Novator media hjälper gärna den som vill ha hjälp och råd om Internet, säger Lennart Ljungblom, vd. Vi har etablerat Miljösfären där det går att hitta de hemsidor vi redan producerat. Genom att vi ger ut Kretslopp och Nyhetsbrevet Miljö & Resurs har vi kunskap om miljöfrågorna.

Torbjörn Sassersson, tel: 08-441 70 94

Danart AB www.danart.se
K A Larssonwww.pi.se/kal
TPS ABwww.tps.se
Novator Media www.novator.se/novator

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi