Artikel nr 9-10 96


KRETSLOPP HEMSIDA

Länkar till
Novator Internet:
Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Miljöförvaltningen

STOCKHOLMSLUFTEN PÅ INTERNET

Luftinformation

Sidorna är värda ett besök, i synnerhet om man bor i Stockholm och intresserad av stadsluften. Just luftinformationen är websidornas mest intressanta del. I övrigt är sidorna fattiga och besökaren förväntar sig sannolikt att mer matnyttig info kommer in, men vad och när berättar inte förvaltningen.

Mätvärden för ozon och luftföroreningar illustreras i diagram som tycks uppdateras varje timme. Luftdiagrammet uppger dock inte vad som mäts, om det är koldioxid, koloxid, svaveldioxid, partiklar eller alla typer av luftföroreningar. Intrycket är ändå smått imponerande. Fattas bara en on-line kamera som visar vädret.

Ozonhaltdiagrammet täcker upp tre punkter i länet, huvudstadens kärna, Landsort och Malma nära Norrtälje. Anmärkningsvärt är att ozonhalterna vid mitt besök var dubbelt så höga ute i friska Landsort än i Stockholm.

Miljöförvaltningens sidor omfattar idag ej information om övriga väsentliga områden som livsmedel, badvatten, radon, buller, djurskydd etc. Broschyrmaterial kan ej heller beställas. Däremot uppges telefonnummer till olika ansvariga. Det är lite synd att förvaltningen inte lagt upp information om dessa områden när de ändå producerade sina sidor. Nu blir de stackars ansvariga nedringda istället.

Miljö 2000

Miljöförvaltninges sidor omfattar även en separat avdelning om Stockholms stads handlingsprogram för miljön, kallat Miljö 2000. Dessa sidor är betydligt mer utbyggda än själva förvaltningens sidor. En liten parentes är att om man går dit och sedan vill gå tillbaka till miljöförvaltningens sidor öppnas ett separat fönster för dessa sidor. Det kan vara något förvirrande för besökaren som då kan missförstå var i websidesystemet denne befinner sig.

En bra lösning som tillämpas för att öka värdet på sidorna är s k "informationsrader" som visas i webläsarens ram. När markören förs över en länk behöver man inte klicka för att få reda på innehållet utan informationsraden visar en förklarande text. Rent tekniskt används ett enkelt Javascript, vilket kräver Netscape version 2.0 eller senare.

Kom igen förvaltningen och lägg upp fler sidor, ni har börjat bra.

Text och bild: Torbjörn Sassersson


Länkar till
Novator Internet:
Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi