Artikel nr 9-10 96


KRETSLOPP HEMSIDA

Länkar till
Novator Internet:
Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Ekologiskt bygge inte dyrare än ett vanligt hus

Det finns egentligen inget alls som skvallrar om att den mjukgula villan i skogskanten är ett ekologiskt hus, men när man tittar in innanför den gröngrå entrédörren förstår man snart att detta är ett hus där miljömedvetandet legat till grund för planeringen. Trots detta är den snart färdigställda villan i Söderköpings södra utkanter billigare än många andra jämförbara hus.

Inne i huset håller Erik Malmfors på att sätta upp lister i det blivande vardagsrummet. Köket har inte kommit, tvättstugan är halvfärdig, inte en möbel finns på plats och där trappan till övervåningen ska vrida sig upp står en smal, hög stege av aluminium.
Erik Malmfors är inte den som ger sig. På ett drygt halvår har han fått huset att resa sig från bergshällarna i kanten på skogen och ju mer bygget har växt desto mer av utsikten västerut mot hagarna med de betande hästarna och dungarna av lövskog har man kunnat se. Det är väl inte troligt att Erik Malmfors ägnat så mycket tid åt att beundra utsikten; han har jobbat hårt med planering och byggande för att huset både skulle bli så ekologiskt som möjligt och dessutom billigt.

Bild: Erik och Pernilla Malmfors ekologiska hus i Söderköping är snart klart. till julen flyttar familjen in och till våren lägger man sista handen vid bygget. Då ska Erik bland annat sätta upp solfångarna. På sikt ska man försöka ordna med både urinseparering och pelleteldning.

Enkelt till utseendet
- Jag jobbade för fullt under drygt tre månader i somras och sen har jag jobbat helger och kvällar efter jobbet på Idok i Norrköping, berättar Erik. Vad vi kan se idag så har han lyckats ganska bra med båda sina ambitioner. Även om den gula villan utifrån sett ser ut som de flesta andra hus så är det ett par drag som slår en innan man stiger in. Huset är befriande enkelt till sitt utseende. Det har också en putsad undervåning innan det mer traditionella trähuset tar vid. Dessutom är fönstren mot entrén ganska små. Det senare har sin förklaring i att ingången ligger mot norr och för att minska värmeförlusterna är fönstren små åt detta håll.
När man kommer in i huset är de tjocka ytterväggarna det första som märks. Tjocka väggar med vackra, fasade fönsternischer. Och kakel på alla golv i undervåningen. Förklaringen till detta ligger i Erik Malmfors filosofi när det gäller husbygget.
- Vi ville bygga ett hus som både är sunt och ekologiskt, men vi ville inte ha "ekohus" där man bara använt ekofiber istället för mineralull som isolering, berättar Erik i en paus i byggandet.
Den praktiska lösningen på dessa önskemål blev ett "tungt hus" som är diffusionsöppet, ett hus som alltså lagrar värmen i byggnadsmaterialet och där fukten kan vandra ut och in genom materialen.

Egna lösningar
Erik Malmfors är civilingengör och har själv löst det mesta när det gäller husets konstruktion och utseende. För själva utformningen har han dessutom haft hjälp av en arkitekt. Dessutom har han varit mycket grundlig och genomtänkt när det gäller val av byggnadsmaterial, förutom att han tillsammans med släkt och kompisar lagt ner mycket tid på själva byggandet. - Jag ville ha en enkel konstruktion med enkla material. Därför valde vi att mura undervåningen i lecablock. Materialet är visserligen dyrt, men man behöver ingen isolering och inget speciell fasad.
Undervåningen av huset består av kök, vardagsrum, ett mindre rum, badrum och tvättstuga, samt utrymme för vedpanna och en stor ackumulatortank.

Övervåningen av huset, med ett stort allrum, tre sovrum, badrum och klädkammare, är uppbyggt av en traditionell träkonstruktion. Enda skillnaden mot andra hus är att Erik och Pernilla köpt timmer av en skogsägare, transporterat till en lokal såg och där hjälpt till med att såga upp de dimensioner man behövt för bygget. De bärande sjutumsstolparna och de längsgående träbalkarna skulle knappast vara möjliga att få tag på annars. Och genom att själva ta fram virket har man sparat mycket. Kanske halva virkeskostnaden. Men det är inte bara konstruktionsvirke som man tagit fram. Det gäller också golvplankor till övervåningen och lister till alla rummen.

- På så sätt känner jag till varenda bräda i hela huset och det är heller inte oviktigt, säger Erik.

Bild: Tusen och en arbetsuppgifter återstår innan Erik Malmfors får klart familjens ekologiska hus i Söder-köpings utkanter. Listerna, liksom allt annat virke, har han låtit såga upp på en liten såg efter att först ha köpt in timret av en skogs-ägare.

Mycket arbete kvar
Övervåningen är långt ifrån klar och tack vare detta ser man en del av husets tekniska lösningar. Ventilationen sker genom ett mekanisk frånluftsaggregat och utsugningen sker i våtutrymmena. Expansionskärlet från vedpannan och den stora ackumulatortanken syns fortfarande och i tak och väggar ser man hålen i fiberväven där den cellulosabaserade ekofibern blåsts in. I nedervåningen, som snart ska vara beboelig, skvallrar bara klinkerplattorna på golvet om att den vattenburna golvvärmen finns nedlagd i bottenplattan.

Planlösningen är öppen och fin med gott om ljus och möjligheter att se ut på det vackra landskapet runtomkring. De djupa, fasade fönsternischerna i undervåningen ger ett ombonat intryck och den begagnade vedspisen i köket bidrar till trivseln.

Erik berättar att han, trots att han verkar ha lyckats med flertalet av sina ambitioner med bygget, ändå fått göra en del kompromisser och förändringar under tiden.

- Jag trodde att jag skulle kunna använda mer begagnat material än vad jag gjort. Det enda jag lyckats få tag i är köksspisen, ett par innerdörrar och badkar. Fönster har inte gått att få tag i och begagnat lertegel är helt omöjligt att hitta så det räcker till ett helt hus. Det är heller inte säkert att det blir så mycket billigare med begagnat byggmaterial. Därför fick det bli röda betongpannor på taket, nya fönster och dörrar och nya vitvaror och köksinredningar från Ikea.

Inte fundamentalist
Erik Malmfors är inte någon fundamentalist i sin miljöambition. Hans ekohus ska vara vackert, trevligt och billigt. Då måste man vara pragmatisk och ibland inse att man måste anpassa sig till förutsättningarna på platsen. - Vi har installerat urinseparerande toalett och dragit dubbla ledningar till tomtgränsen och jag tänker försöka övertyga kommunen att man ska satsa på ett försök med urinseparering för att minska belastningen på både reningsverk och Slätbaken.
Erik fortsätter med tusen och en små detaljer i huset som återstår innan de 155 kvadratmetrarna bostadsyta blir beboliga. Totalt räknar han med att bygget ska kosta 1,1 miljoner kronor inräknat tomt och anslutningar. Fast då har han inte räknat med sitt eget arbete. Ett synnerligen överkomligt pris för ett ekologiskt hus som dessutom lovar att bli både trevligt och som ligger utomordentligt bra till med både natur, service och transporter inom rimligt avstånd.

LASSE JOHANSSON, TEXT & BILD


Länkar till
Novator Internet:
Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi