Artikel nr 8/96


KRETSLOPP HEMSIDA

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Pelleteldning för den bekväme miljövännen

I dag är systemen för pelleteldning så väl utvecklade att uppvärm-ningen liknar i mångt och mycket oljeeldning.

Det finns ett trettiotal pellettillverkare i landet. Omkring femtio företag, spridda över hela landet, som levererar pellets till 4. 000 kunder. Leverans av bränsle kan ske regelbundet med en tankbil som fyller på bränsle vid behov. Det vanligaste är dock att kunden själv hämtar sitt bränsle vid fabriken i stora säckar, 200 till 500 liter.
Pellet ser ut som små trästavar sex till åtta millimeter i diameter stansade ur en spånplatta, men den innehåller inget formalin eller andra kemikalier. Bindemedlet är träets naturliga lignin. En nackdel med pellets är att den är tre gånger så utrymmeskrävande som olja räknat i energivärde.

LÖNSAM
Den som eldar med pellet sparar ungefär 3.500 kronor till 7.000 kronor per år ur hushållsbudgeten, beroende på oljeförbrukningen. Det motsvarar en tredjedel av hushållets oljenota.
Pellet eldas i en vanlig panna med en pelletbrännare installerad. Själva brännaren kostar 20.000 till 25.000 kronor i inköp och installation. Dessutom behövs ett pelletförråd. En elpatron monteras ofta in i ackumultortanken som en extra säkerhet.
Många pelletbrännare har ett litet förråd där husägaren behöver fylla på bränsle ett par gånger i veckan. Smidigare lösningar har kommit på marknaden.

TVÅ UPPVÄRMNINGSSYSTEM
Ett av de mest tilltalande systemen bygger på att utnyttja en dammsugare till att suga fram pellet till pannan. Ett annat alternativ är att använda en skruvmatare för att få fram bränsle till pannan.
Pannan kan klara sig flera veckor utan tillsyn. Tillsynen sträcker sig till att tömma ur askan med ett par veckors intervall. Det är möjligt för familjen att resa på vintersemester utan att riskera haveri. Elpatronen ökar säkerheten ytterligare, huset har två uppvärmningssystem.
Pelletkaminen är ett lovande alternativ. Med en öppen planlösning i huset klarar kaminen upp till sjuttio procent av husets värmebehov. Den brinner i två dygn på en påfyllning av pellet och placerad i ett sällskapsutrymme ger den ett ombonat intryck i huset.
Den husägare som har vattenburen el-värme kan ansluta en pelletkassett direkt till elpannan. Installationen bör kompletteras med en ackumulatortank.

Ladda ner en Sverigekarta över pellettillverkare!


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi