Artikel nr 8/96


KRETSLOPP HEMSIDA

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Miljö och bioenergi på Novator Internet

Besök våra fem sfärer på Internet; bioenergisfären, miljösfären, företagssfären, energisfären och personsfären. Vi har hittills lagt tyngdpunkten på bioenergi och miljö med tidskrifterna Bioenergi och Kretslopp följt av nyhetsbrevet Miljö & Resurs i spetsen.

Du kan läsa nästan hela nummer av tid skrifterna och vissa hela nummer av Miljö & Resurs kostnadsfritt. Vi vill visa på fördelarna med att använda Internet som informationskälla och kommunikationsplats samt annonsplats för en växande skara surfande privatpersoner och anställda. Vi anser att det är viktigt att nätet får bibehålla en prägel av frihet och ²öppet flöde² även om vi med tiden eventuellt måste begränsa åtkomsten av viss information.

www.novator.se/environment
Miljösfären utvidgas mot intressanta möjligheter när tidskriften Kretslopp och nyhetsbrevet Miljö & Resurs finner nya läsare i landet. Läs om vad som händer i miljösverige. Vi lockar även med pressreleaser som vi hämtar från olika håll och samlar under ett tak. Hitta din kontaktperson på miljö- och hälsoskyddskontoren på kommunen. Här kan även presenteras avhandlingar och rapporter producerade av företag, forskare eller studenter.

www.novator.se/bioenergy
Bioenergisfären bjuder på information om de senaste rönen av teknik och framsteg, politiska ställningstaganden nya biobränsleanläggningar och mycket mer. När Svenska Bioenergiföreningen SVEBIO tar steget fullt ut på Internet kommer en öppen debatt att ta form on-line. Till en början bestående av insändare och insändarsvar öppna att läsa för alla. Genom en redaktionell bedömning av insänt material ser vi till att kvaliteten på debatten hålls hög. Bioenergisfären får dessutom ett nytt ²ansikte² genom ny layout i november. Vi erbjuder här aktuella produkter som Bioenergiboken som sammanfattar utvecklingen av bioenergisverige. Vedpärmen behandlar småskalig vedeldning. En faktasamling med råd och rön för fackmannen likväl som för amatöreldaren i villa. Faktasektionen kommer ytterligare att utvecklas i december.

www.novator.se/energy
Energisfären har hittills varit en av våra minsta sfärer. Efter nyår så kommer en lansering på allvar. Håll ögonen öppna!

www.novator.se/personal
Personsfären en säljsida av personkraft presenterar människor med anknytning till energi och miljö. Publiceringen är naturligtvis kostnadsfri och kommer så att förbli. Med foto, telefonnummer, e-postadress och med länk till egen hemsida eller företagets hemsida gör du dig tillgänglig för alla besökare på våra sidor.

Tveka inte att besöka våra alltmer innehållsrika sfärer, att insupa kunskap och fascineras av av att förflyttas world wide genom internationella hypertextlänkar.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi