Artikel nr 8/96


KRETSLOPP HEMSIDA

Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Miljövänliga alternativ för befintliga uppvärmningssystem

Husägare med en väl fungerande och modern panna har trots allt flera alternativ till ett miljövänligare uppvärmningssystem.

Till och med en oljepanna kan användas för vedeldning. De flesta pannor är utrustade för någon form av reserveldning om oljan tar slut. Den stora skillnaden mellan olja och ved är att veden är fuktigare och förbränningen blir sämre. Därmed blir det större mängder rökgaser av ved. Oljepannan har helt enkelt för liten eldstad för att fungera med ved.

Den som inte vill byta till en pelletbrännare utan helst vill elda ved kan lösa detta problem. (Det kanske finns tillgång till gratis ved i grannskapet som bara väntar på att huggas och eldas.) Lösningen är att montera en förugn på pannan. I förugnen torkas och förgasas veden på samma sätt som vid forna tiders tjärkolning. Gaserna förbränns sedan i pannan och ger värme.

STOR INVESTERING
Systemet ger dock vanligen en relativt dålig pannverkningsgrad. Mängden nyttiggjord energi har uppmätts till 55 procent. De förugnar som finns på marknaden kostar mellan 13.000 kronor och 20.000 kronor. Eftersom även en ackumulatortank behövs blir det en relativt stor investering.

Bild: Pelletbrännare monterad på vanlig oljepanna. Inmatning av pellet är arrangerad uppifrån från en mellanbehållare som fylls från ett yttre förråd med hjälp av en kraftig dammsugare.
I bakgrunden syns ett alternativt enkelt förråd i form av en tunna, eller till exempel en vanlig standard plastbehållare för sopor, i vilken en lös transportskruv är nedstucken.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi