Artikel nr 7/96


KRETSLOPP HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Internet och miljön

Internet erbjuder många möjligheter att söka och samla in relevant miljöinformation, att påverka företag och organisationer samt att delta i debatten om miljöfrågor. Denna artikel behandlar ämnet miljö och Internet i generella termer.

Ett miljövänligt medium
Kritiker hävdar att Internet inte är ett miljövänligt medium eftersom datorerna kräver naturresurser för framställning och utgör risker för miljön då de kasseras. Å andra sidan har datorerna kommit för att stanna och varför inte då använda dessa befintliga maskiner och telenät för att gagna miljön? Elektroner är till 100 procentig "recycleable" och datorerna blir både strömsnålare och mer miljöanpassade. För de, som har tillgång till Internet på arbetet eller hemma, har möjligheterna att delta i och påverka miljöarbetet i samhället väsentligt ökat. Tekniken möjliggör interaktivitet som inte TV och tidningar erbjuder.

Aktuell miljöinformation
Du kan finna aktuell miljöinformation om ozonlagrets status, vilka utrotningshotade växt- och djurarter som finns, lokala miljöprojekt, miljöorganisationer som upplyser om globala miljöproblem, kommunernas Agenda 21-planer, företagens miljörapporter, senaste komposteringsrönen, diverse miljödebatter på Usenet och om nya forskaravhandlingar. Att finna informationen är inte alls svårt då sökmotorerna och www-biblioteken är synnerligen effektiva. Problemet är istället att sålla bland mängderna. Världens snabbaste sökmotor finner du på sidorna Altavista Digital och världens största bibliotek på indexerade websidor på Lycos sidor.

Miljödatabaser på World Wide Web
Exempel på en bra databas över mängder av miljörelaterad information är på adressen Environmental Sites on the Internet. med en svensk underavdelning Sweden and the Environment. Databasen är skapad av Larsgöran Strandberg vid KTH i Stockholm.

Ozonlagrets status
Ett bra exempel på en användbar källa är EPA, USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, som har omfattande information om Ozon i stratosfären med satellitbilder och animationer på websidorna EPA & Ozone Depletion. Nästan dagliga ozonrapporter och animationer distribueras av Climate Prediction Center.Bilden visar ozonlagrets status över norra hemisfären 96 10 09. Observera den kraftiga uttunningen över Antarktis.
Källa: Climate Prediction Center, USA.

TORBJÖRN SASSERSSON


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi