Artikel nr 7/96


KRETSLOPP HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Kretsloppsfrågor passar in på Hagadals 4H-gård

- Vi har alltid jobbat med kretsloppsfrågor inom 4H och nu passar det äntligen in! Babs Olsson riktigt skiner av entu-siasm när vi sitter i det gamla boningshuset i Hagadals 4H-gård i utkanten av Mjölby i Östergötland. 18 förskole- barn har just stormat ut på ladugårdsbacken efter fikat och Babs tar sig en stund för att berätta om verksamheten som blivit ett föredöme när det gäller lokalt Agenda 21-arbete.

Det står ett höstskimmer denna klara, kristallskimrande dag kring den lilla gården. Luften, som är klar och kall, står alldeles stilla och när vi går runt de nyrustade byggnaderna hörs getternas uppfordrande bräkande, lantrassvinens småtrevliga grymtande, ölandsgässens varnande väsaden och östgötahönsens ivriga kacklande.
För en halvtimme sedan var det minsann värre liv på hönsen när halva barngruppen klev in i hönsgården för att hämta ägg och tuppen gjorde sitt bästa för att försvara sin flock. Barnen fick i alla fall ägg till sin rulltårta och tuppen blev, på tuppars vis, nöjd.

Lära genom att göra
Det här med att hämta ägg inne hos hönsen är viktigare än det kan verka. I själva verket är detta en av hörnpelarna i 4H:s miljöarbete. "Att lära genom att göra" är idag viktigare än någonsin när vi lever i en tid när barnen tror att fisken simmar fyrkantig i frysdiskarnas ishav och när ingen riktigt känner till att rulltårtsbaket faktiskt börjar inne hos hönsen.

Bild: Grsien Noffi matas av Cecilia och Ida.

De här kunskaperna och det här arbetssättet är inget nytt för de som följt 4H:s verksamhet genom åren förstår jag av Babs Olssons berättelse. Själv har hon varit med i den politiskt obundna landsbyggdsrörelsen med 20.000 medlemmar sedan hon var liten. Idag är hon anställd dels som länsinstruktör i Östergötland och dels på riksförbundet för att utveckla arbetet på det 60-talet 4H-gårdar som finns runt om i landet.

Vind i ryggen
Lite tur får man väl säga att 4H har haft i och med att det lokala Agenda 21-arbetet kommit igång i kommunerna. Äntligen har folk börjat förstå vad kan 4H-människorna har att komma med. Det är därför Babs Olsson känner vinden i ryggen när hon nu försöker utveckla verksamheten på Hagadal till ett riktigt kretsloppscentrum i kommunen. Och idéer råder det sannerligen ingen brist på!
- Vi vill visa de naturliga kretsloppen på ett konkret sätt. När dagis, fritids och skola kommer hit på studiebesök ska barnen få uppleva kretsloppen i det vi gör. En grupp får hämta ägg och baka rulltårta, en grupp får så havre i kompostjord och ta med krukan till skolan och en grupp får göra en minikompost och ta med sig.

Genbank för hotade raser
Naturligtvis får alla som letar sig till Hagadal efter den ringlande vägen i hagarna bakom ridhuset i Mjölby också gå runt och bekanta sig med alla djuren. Gården är också genbank för hotade svenska lantraser av svin, får, gäss, höns, kor och ankor. En härlig höstdag som denna är det en ren njutning att sitta i trädgården utanför boningshuset och se gårdsbjörkarna gulna samtidigt som höstens sista flygfän skyndar sig att svärma i solgasset.

Mot ekologiskt centrum
Verksamheten på Hagadal är igång året runt. Det är dock inte så enkelt att få ekonomin att gå runt, förstår jag. Även om kommunen är positiv till verksamheten får föreningen bara vanliga bidrag och det räcker inte så långt när ladugården och huset ska hållas i ordning och alla djuren ska födas. Babs Olsson och Magareta Magnusson som arbetar som handledare för ett par utvecklingsstörda som har gården som sin dagliga arbetsplats, försöker hitta nya vägar att locka folk och pengar till Hagadal. De jagar förstås sponsorer som alla andra, men de vill också utveckla gården till ett ekologiskt centrum där några av de visioner som ofta finns med att Agenda 21-programmen också blir verklighet.

Bild: Babs kramar om Sixten.


Hushållskompostering
Förutom arbetet med djuren har man börjat med komposterna. Under ett regntak finns fyra hushållskomposter uppställda. Bakom ladugården ligger gödseln i sina strängkomposter och i de gamla utrangerade sandlådorna från kommunen tänker man lägga det grönsaksavfall man får från två livsmedelsaffärer i Mjölby. "Problemet" är dock att det mesta går till hönsen och de andra djuren och att det inte blir så mycket kvar att kompostera!

Praktiskt kretslopp
På lite sikt vill Babs Olsson göra Hagadal till en verklig ekogård där besökarna kan leka, sköta djuren, gå på kurser och se hur kretsloppstänkandet tar sig ut i praktiken. Om Babs Olsson får som hon vill så finns det om ett par år både vindkraftverk på den blåsiga backen bakom gården, solceller på ladugårdens tak och ett kretsloppshus för höns och kompost. Till gården strömmar besökare från alla håll för att studera den nya ekologiska tekniken som tillsammans med gammal vanligt bondförnuft ska leda mot det bärkraftiga samhället. När man känner entusiasmen när Babs Olsson berättar om sina visioner så är det planerna säkert fullt realistiska...

LASSE JOHANSSON, TEXT & BILDLänkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi