Artikel nr 7/96


KRETSLOPP HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Undersökning

Miljö/kvalitet - EMAS/ISO 14000

Enkätundersökningen gick ut till1100 svenska ISO 9000 certifierade företag våren 1996. Resultatet av undersökningen sammanställdes under augusti 96. MSI Miljökonsulter genomförde arbetet i samarbete med Bonniers Företagsinfo AB.

1. Verksamhetens art
8% Tjänst 9% Handel 5% Service 75% Tillverkning 3% Annat
2. Ser ditt företag miljöfrågorna som en kvalitetsfråga?
90% Ja 9% Nej 1% Obsvarad
3. Vilken miljöstrategi anser ni att ert företag har?
63% Offensiv 24% Passiv 2% Defensiv 8% Ingen miljöstrategi 3% Obsvarad
4. Planerar ni att använda något miljöledningssytem?
73% Ja 21% Nej 6% Obsvarad
4a. Om ja, vilket?
65% ISO 14000 17% EMAS 2% Annan 4% Ej valt 12% Obesvarad
4b. Om ja, i så fall när?
6% Påbörjat 24% 1996 28% 1997 12% Senare 29,5% Obesvarad
4c. Om ja, finns resurser inom företaget för att lösa företagets miljöstrategi?
62% Ja 10% Nej 28% Obesvarad
5. Har företaget någon miljöansvarig?
69% Ja 28% Nej 69% Angav miljöansvariges namn 3% Obesvarad
6. Upplever du att någon av följande aktörer ställer miljökrav på ditt företag?
78% Myndigheter 24% Styrelsen 6% Konkurrenter 68% Kunder 24% Miljöorganisationer
4% Finansiärer 51% Personal 17% Leverantörer 40% Ägare 9% Återförsäljare
7. Har ditt företag vidtagit någon/några av följande åtgärder för att hantera miljöfrågorna?
Formulera en miljöpolicy? 60% Ja 37% Nej 3% Obesvarad
Specificerat nya ansvarsområden för bef. personal? 50% Ja 44% Nej 6% Obesvarad
Utbildat personal i miljöfrågor? 53% Ja 43% Nej 4% Obesvarad
Anlitat extern hjälp? 45% Ja 48% Nej 7% Obesvarad
8. Har ditt företag vidtagit någon/några av följande åtgärder för att främja hållbar utveckling inom följande områden?
Miljöhänsyn vid upphandling? 40% Ja 35% Planeras 22% Nej 3% Obesvarad
Energibesparing? 49% Ja 27% Planeras 21% Nej 3% Obesvarad
Reduktion av miljfarliga ämnen? 71% Ja 15% Planeras 9% Nej 5% Obesvarad
Återvinning/återanvändning av material? 76% Ja 13% Planeras 8% Nej 3% Obesvarad

MSI Miljökonsulter består av Magnus Boman, Dan Romell och Torbjörn Sassersson. Frågor angående undersökningen hänvisas till undertecknad eller Magnus Boman, tel: 08-685 50 00.

TORBJÖRN SASSERSSON
ts@novator.se


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi