Artikel nr 7/96


KRETSLOPP HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Miljörevision är inget enmansjobb


Lars Ettarp, (till höger) vd för Swedac, har just överlämnat diplomet som visar att SIS-Certifiering är ackrediterade att göra miljörevisioner enligt ISO 14001 under överseende av företagets vd Harald Rach. Mottagare är Ewa Otti, som nu i sin tur kan dela ut diplom till . . .

SWEDAC granskar
SWEDAC har både granskat oss i fält och våra rutiner på kontoret.
Så beskriver Ewa Otti, revisionsledare inom kvalitets- och miljöledningssystem vid SIS-certifiering, att det gått till när hennes företag blivit det första som fått ackreditering inom miljöledning som Emas-kontrollant. - Detta är ett viktigt led i att uppehålla trovärdigheten för miljöledningscertifiering.

Många aspekter
- Vi på SIS-certifiering har ännu inte hittat någon som har den kompetens som behövs för att genomföra en fullständig kontroll av miljöledningssystem i ett företag. Revisionen innehåller så många aspekter på kunnande både inom miljö, organisatoriska frågor, företagsledning och kräver ett sådant djup i kunskaperna att det är svårt att hitta hos en person.

Total kompetens
Kompetenskraven uppfylls via team där den totala kompetensen säkerställs.

Ackrediterat
- Det är företaget, SIS Certifiering AB som är ackrediterat, och utpekade revisorer inom företaget som är godkända för de branscher där de har erfarenhet inom miljöområdet.
Vad miljöcertifiering handlar om är att företagen i varje del av verksamheten måste analysera sin miljöpåverkan. Vad kan göras för att ta hand om alla miljöaspekter? Det kan gälla allt från inköp och hantering av råvaror, utveckling av produkter, processer till energiförbrukning, byte till miljövänliga diskmedel, överföring av kunskap och påverka kunders miljökunnande. Det gäller att få in helhetstänkandet.

Förutsättningslöst
- Det första som brukar hända är att företagen plockar fram sina villkor som de har från tillsynsmyndigheten, berättar Ewa Otti, men det är inte tillräckligt. Hela företaget ska gås igenom med processer och produkter förutsättningslöst. De ska identifiera alla miljöaspekter.
- Är det viktigare med fabrikens utsläpp eller är varans påverkan viktigare för miljön? Papper har som produkt ganska liten miljöpåverkan medan bilar och tvättmaskiner påverkar mer under användningen.

På rätt väg
Miljörevisionen är ett verktyg för ledningen som visar om företaget är på rätt väg, om miljöarbetet har en vettig inriktning. Ewa Otti har delvis arbetat med stora företag inom papper och massa. Det är stora företag som konkurrerar både hemma och på den internationella marknaden. - Jag har också som kund ett mindre företag med nio anställda som inför ett miljöledningssystem. Även om de inte har alla resurser inklusive miljökompetens i huset, så fungerar allt mycket smidigare. Information kan ske över en kafferast.


. . . Tord Johansson, som får ta emot det första certifikatet enligt ISO 14001 från Eva Otti. Tord Johansson har varit ansvarig för införandet av ISO 14001 vid Korsnäs.

Ensamt ansvar
- Svårigheten för ett litet företag är att det ofta är en person som kan miljö och har ansvarat för miljöåtgärderna för företagets räkning. Han kan ju knappast göra internrevisionen och godkänna sitt eget arbete. Ibland löser företaget detta genom att ta hjälp av grannen tvärs över eller ett systerföretag där det också finns en miljöansvarig. De kan revidera varandra. Vi kontrollerar även att internrevisorn är oberoende.

Objektivitet
- För egen del skulle jag aldrig kunna göra en certfiering av Fiskeby, där jag varit anställd. Min känslomässiga bindning skulle påverka för mycket och opartiskheten kan ifrågasättas. det skulle vara förödande för förtroendet för mig och SIS-certifiering, avslutar Ewa Otti.

BÖRJE ÅHGREN, TEXT & BILD


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi