Artikel nr 4/96


KRETSLOPP
HEMSIDA


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi

Kissa i rabatterna - så gynnas miljön

Om Sveriges manliga befolkning som bor i villor och sommarstugor började kissa i borrade hål, skulle vi snabbt, enkelt och billigt göra stora miljövinster. De som har urinseparerande toaletter bör givetvis också tömma den uppsamlade urinen i borrade hål. Vatten och reningsverk sparas liksom vattendrag, sjöar och hav. Urinen ersätter konstgödsel i trädgårdarna och bland annat det så viktiga kvävet kommer växterna tillgodo istället för att belasta miljön. Hålen är också utmärkta för extra djupbevattning under torra somrar varigenom mycket vatten sparas.
Hålen borras 30-40 centimeter djupa där man vill öka växtligheten och skördarna, till exempel runt fruktträd och bärbuskar och i rabatter, köksland eller växthus. Rötterna lockas ner pa djupet och växterna blir inte så känsliga för torkperioder samtidigt som de blir motståndskraftigare mot växt.sjukdomar, ohyra och luftföroreningar. Tnnehållet återvinns till 100 procent som giftfri näring till växterna och mat åt maskar och mikroliv. Urin är den västa växtnäring som finns. Strö lite jord i hålet så är det helt lukt- och flugfritt.
Den som har grannar nära inpå sig kan snickra ett litet lätt och flyttbart insynsskydd. Och det enda som behövs för denna enkla miljöinsats är en handdriven jordborr som är detta ändamål är helt överlägsen spaden.

Börje Gustavsson, Skurup

Kretslopps kommentar:

Börje Gustavsson har genom sina tidigare mycket spridda men odokumenterade påståenden om farorna med kompostering skrämt upp en hel del människor. Börje Gustavsson är, vilket han inte berättar i sin insändare, representant för företagets Skurupsborren och vill naturligtvis sälja fler av sina produkter. Det skulle också vara intressant att höra vad miljökontoren anser om Gustavssons gödslinsmetoder.


Länkar till Novator Internet: Hemsida Företag Personer Miljö Bioenergi Energi