Novator Personer

Personer som varit involverade i Novator . 
Novator grundades 1977 av tre teknologer på KTH i Stockholm. Lennart Ljungblom, Ursula Krische och Henrik Lundberg.  Under åren har ett flertal personer arbetat i verksamheten och markant är att fortfarande är många aktiva på mer eller mindre samma positioner.  Det tyder på ett intressant och spännande arbete.

Bland de som bidragit mycket vill jag nämna Karin Segerud, Karin Haara, Gunvor Dahl och Tarja Nylund som alla anställdes under de första åren.

Karin Haara började som utredare men blev allt mer engagerad i olika uppgifter i Svebio. karin var den som tidigast i slutet av 80 talet gick över som anställd i Svebio av novators personal.
Karin Haara började som utredare i Novator men blev allt mer engagerad i olika uppgifter som utfördes för Svebios räkning. Karin var den som tidigast, redan i slutet av 80 talet, lämnade Novator och gick över som anställd i Svebio.

Harry Thynnelius och Micheel Bernakiewicz jobbade upp annonsförsäljningen som senare togs över av Tomas LestrupBjörn Östervall och  till sist av Sofie Samuelsson (som fortfarande gör detta, men nu som anställd i Svebio).  Sylvia Lundell arbetade som koordinator för tidningsverksameheten under ett antal år. Anders Haaker kom också tidigt in i verksamheten som redaktör. Tidigare var Ursula Krische redaktör för Bioenergi.

Sofie Samuelsson med praktikant i vårt kontor på St Eriksgatan 86, Stockholm
Sofie Samuelsson med praktikant i vårt kontor på St Eriksgatan 86, Stockholm
Lisa Rudin var konferenssekreterare och senare också ansvarig för NBA Novator Business Assistance.
Lisa Rudin var konferenssekreterare och senare också ansvarig för NBA Novator Business Assistance.

Konferenserna drevs under inledande år till väsentlig del av Ursula Krische och senare av Karin Haara  med assistans från Lisa Rudin och Nina Frank.  Nina Frank arbetade även med administration. Ann-Sofie Stridde och Marie Konstanidou jobbade också i sekretariatet. Annika Nordström var också med som projektsekreterare bl a för Bioenergi 86.  Karin Haara arbetade också mycket med torven och torvstatisitken och även med den ad hoq gruppen om fytokemi.  Som mest hade Novator 11 samtidigt anställda. Michael Bernakiewicz  fick ett särskilt ansvar som vice verkställande.  Bokföring sköttes av Anne Eklund och Annelie Strandberg samt av redovisningsbyrå.

Harry Thunelius säljare och Kurt B Hedén avdelningschef på NE senare anställd på Novator som projektansvarig för världsutställningen Bioenergy 84 i Göteborg.
Harry Thunelius säljare och Kurt B Hedén avdelningschef på NE senare anställd på Novator som projektansvarig för världsutställningen Bioenergy 84 i Göteborg.

Den stora världskonferensen och utställningen Bioenergy 84 arrangerades av Svenska Mässan och Svebio i samarbete.  För ändamålet anställde Novator Kurt B. Heden som projektledare.  Han var tidigare avdelningschef på Nämnden för Energiproduktionsforskning.

Novator internet byggdes upp av Torbjörn Sassersson och när Bioenergy International startade med publicering  på internet via Filemakerprodatabasen var det Karin Segerud som svarade för programmeringen.  Även Jonas och Mattias Ljungblom har hjälpt till med detta under flera år. Jeanette Fogelmark blev som support-ansvarig en klippa på prenumerationer och administration. Börje Åhgren blev redaktör för tidningen Kretslopp. Kent Petersson en grafiker av gamla stammen som skolat om sig till att layouta också med Pagemaker, även om han tyckte det programmet inte var helt perfekt, såg till att såväl Bioenergi som Kretslopp var korrekt såväl till svenskan som till formatet.

Kent Petersson, grafiker och Jeanette Fogelmark ett team som fungerade under många år.
Kent Petersson, grafiker och Jeanette Fogelmark ett team som fungerade under många år.

Patrik Storm började som coordinator för Bioenergy International med att utveckla franchising systemet. Dorota Natucka tog senare  över med ett ökande fokus på annonsförsäljningen.  Dorota startade med sin familj också en polsk edition av Bioenergy International. Maral Kassabian började som co-editor i Stockholm men efter att ha flyttat till Toronto fokuserade hon på uppbyggnaden av vårt Nordamerikanska kontaktnät. Under en kortare period stöttade också Nino Geladze verksamheten.

Xinyi Shen, är kemingenjör och kinesiskt medborgare. Hon har på ett elegant sätt byggt upp ett kontaktnät och presenterat den snabba utvecklingen av Bioenergi i östra Asien för läsarna av Bioenergy iInternational.
Xinyi Shen, är kemingenjör och kinesiskt medborgare. Hon har på ett elegant sätt byggt upp ett kontaktnät och presenterat den snabba utvecklingen av Bioenergi i östra Asien för läsarna av Bioenergy iInternational. På bilden har hon just kommit till Bangkok och öppningen av Victam Asia 2010 där vi var partner och arrangerade en bioenergikonferens.

Xinyi Shen har gjort ett stort jobb med att etablera Bioenergy International i östra Asien. Samson Antranighian tog hand om vaktmästeri och prenumerationer. Den senast anställde var Alan Sherrard som efterträdde mig som chefredaktör för Bioenergy International.  Illustrationer har under alla år skötts av Ingela Jondell via sitt eget företag

Successivt när verksamheter överlåtits till Svebio har personal följt med och flertalet arbetar nu som anställda på Svebio.  Karin Haara gick över först och tog hand om administrationen i föreningen.  Anders Haaker och Sofie Samuelsson följde med när tidningen Bioenergi överläts 2007 och  Samson Antranighian,  Dorota Natucka, Jeanette Fogelmark och Alan Sherrrard när Bioenergy International såldes 2011. Xinyi Shen blev ej anställd utan arbetar istället på kontrakt från Kina. Samtliga verksamheter konferenserna, tidningarna Bioenergi och Bioenergy International ägs och drivs nu framgångsrikt av Svebio i egen regi.

De nya novatorsajterna business.conbio.info , conbio.info, inbio.biz och novator.se har utvecklats av Tigist Eyader och undertecknad. Lennart Ljungblom är redaktör och ansvarig utgivare.

Lennart Ljungblom

Till about

Online sedan 1995